Петте случая на Фройд: Представяне на „Човекът Вълк“

Петте случая на Фройд: Представяне на „Човекът Вълк“

Дата/Час
22/01/2022
10:00 - 12:00

Категория
5-те случая на Фройд


Уважаеми колеги,

Каним Ви да се включите в семинара, който ще се спре на случая на Човека Вълк. Негов водещ ще бъде Катерина Занкова.

В „Човекът Вълк“ Фройд ни предупреждава, че ще представи случая, като акцентира върху ключови моменти от детството на пациента и най-вече – един негов сън, от който той извежда т.нар. „първична сцена“, а не толкова върху елементите на актуалната терапия.  След работата си с Фройд обаче Панкеев  продължава да прави анализа почти през целия си живот с различни аналитици. На неговия интерес към анализата отговаря не по-малък интерес от страна на аналитичната общност. Кое прави Човекът Вълк толкова интригуващ? Семинарът ще направи опит да разгледа спецификата на трансферното отношение и някои от трудностите в диагностицирането на структурата, които този случай представя.

Семинарът ще се проведе онлайн в платформата ZOOM. След успешна регистрация участниците ще получат информация за достъп на посочения от тях имейл. Краен срок за записване: 20.01.2022 г.

Напомняме на участниците, че не се допуска правенето на записи на семинара.

Литература:

Лийдър, Д., „Какво е лудостта?”, ЦПСП, серия „Практики”, т. 24, София, 2019

Фройд, З., „Човекът Вълк. Из историята на една инфантилна невроза. С допълнение от Рут Мак Брънзуик”, КХ Стагмати, 2013, София

Фройд, З., “Инфантилната генитална организация”. В: Психология на сексуалността, ИК „Колибри”, София, 2015

Фройд, З. “Невроза и психоза”. В:„Психология на несъзнаваното”, ИК „Колибри”, София, 2014

Фройд, З. „Бият детето: Принос към познанието за произхода на сексуалните извращения”. В: „Детската душа”, София, Евразия, 1993

Фройд, З. „Трансформациите в процеса на полово съзряване”. В: „Детската душа”, София, Евразия, 1993

Lacan, J., 2007, Écrits, Reply to Jean Hyppolite’s Commentary on Freud’s Negation (B. Fink, Trans.), New York.

McCarty, R. The Wolfman. Symptoms as a Representation of Identificatory Process, https://ephep.com/fr/content/texte/ros-mccarty-wolfman

Rodriguez, L.S. Diagnosis in Psychoanalysis, CFAR, 2004, https://cfar.org.uk/wp-content/uploads/2017/05/diagnosis.pdf