История

Постигнати резултати:

Одобрени и сертифицирани са 16 програми за квалификационно обучение на педагогически специалисти
56 срещи от семинара "Литература и психоанализа", орагнизиран съвместно с Катедра "Теория на литературата" към СУ "Св. Климент Охридски"
Съвместно с Френско-българския културен институт в София са реализирани 14 стажантски програми
10 Публични лекции - в СУ и в Художествената академия
Преведени и издадени над 30 значими произведения на френски и британски психоаналитици
Проведени 4 френско-български конгреса
Реализирани над 100 видео интервюта с психоаналитици, участвали в българо-френските семинари
Организирани и проведени 8 Летни училища в гр. Варна с над 500 участници
Организирани и проведени над 80 клинични семинара