БЮЛЕТИН НА АБПП

Скъпи колеги,
Тук можете да се запознаете с миналите броеве на Бюлетина на АБПП, чието издаване започна  през последното тримесечие на 2021 година. Бюлетинът излиза на всеки три месеца и се разпространява безплатно, в електронен формат. Абонамент за него можете да направите през съответното поле на началната страница на сайта ни.

Бюлетин - 1/2021

Бюлетин на Асоциация "Българско психоаналитично пространство" - брой1, октомври, 2021 г.

Бюлетин - 1/2022

Бюлетин на Асоциация "Българско психоаналитично пространство" - брой 1, януари, 2022 г.

Бюлетин - 2/2022

Бюлетин на Асоциация "Българско психоаналитично пространство" - брой 2, април, 2022 г.

Бюлетин - 3/2022

Бюлетин на Асоциация "Българско психоаналитично пространство" - брой 3, юли, 2022 г.

Бюлетин - 4/2022

Бюлетин на Асоциация "Българско психоаналитично пространство" - брой 4, октомври, 2022 г.

Бюлетин - 5/2022

Бюлетин на Асоциация "Българско психоаналитично пространство" - брой 5, декември, 2022 г.

Бюлетин - 1/2023

Бюлетин на Асоциация "Българско психоаналитично пространство" - брой 1, март, 2023 г.

Бюлетин - 4/2023

Бюлетин на Асоциация "Българско психоаналитично пространство" - брой 4, декември, 2023 г.

Бюлетин - 2/2023

Бюлетин на Асоциация "Българско психоаналитично пространство" - брой 2, юли, 2023 г.

Бюлетин - 1/2024

Бюлетин на Асоциация "Българско психоаналитично пространство" - брой 1, април, 2024 г.

Бюлетин - 3/2023

Бюлетин на Асоциация "Българско психоаналитично пространство" - брой 3, октомври, 2023 г.