Начало

Arrow
Arrow
Slider

Предстоящи събития

Литература и психоанализа: Съблазняването - първа среща

В Библиотека "Филологии" на 6-ти етаж в Ректората на СУ, [...]

ПСИХОЛОГИЧНАТА РАБОТА ПРИ ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Обучението е с продължителност 16 учебни часа, разпределени по следния [...]

ПСИХОПАТОЛОГИЯ НА КОГНИТИВНИТЕ ФУНКЦИИ. КЪМ КАКВО НИ ПРЕПРАЩАТ ДИАГНОЗИТЕ „УМСТВЕНО ИЗОСТАВАНЕ“, „ГЕНЕРАЛИЗИРАНО РАЗСТРОЙСТВО НА РАЗВИТИЕТО“ В КОНКРЕТНАТА РАБОТА С ДЕТЕТО

Обучението е с продължителност 16 учебни часа, разпределени по следния [...]

Нашите обучения и семинари


Семинари

Всяка година организираме теоретични, клинични и вътрешни семинари, които са съществена част от психоаналитичното формиране.

Обучения към мон

16 обучителни програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, лицензирани от МОН.

Открити лекции

Споделено пространство и дискусия извън тесния психоаналитичен кръг със съмишленици.

Последно видео интервю


Асоциация “Българско психоаналитично пространство"

Пространство за психоаналитично формиране, за дискусия върху теоретичната и клинична психоаналитична практика, за формиране и супервизия на екипи, работещи със страдащи деца, юноши и възрастни

Текстови интервюта

Интервюта с известни психоаналитици

Лятно училище

Имаме желание да предадем и дискутираме натрупания опит, както и да създадем професионална общност за обмен на въпроси и идеи.

Картели

Малки групи от членове на асоциацията, които искат да задълбочат знанията си върху различни аспекти на психоаналитичната теория и практика.