Начало

Предстоящи събития

Семинар Х на Ж. Лакан “ТРЕВОГАТА”: четвърта среща с участието на Клод-Ноел Пикман

Семинар с д-р Патрик Деларош: Несъзнаваното и културата

Как културата, цивилизацията или идеологията под формата на „докса” ни [...]

Годишно Общо събрание на АБПП

Уважаеми колеги, На 12.05.2019 год., от 10:00 ч., ще се [...]

Нашите обучения и семинари


Семинари

Всяка година организираме теоретични, клинични и вътрешни семинари, които са съществена част от психоаналитичното формиране.

Обучения към мон

16 обучителни програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, лицензирани от МОН.

Открити лекции

Споделено пространство и дискусия извън тесния психоаналитичен кръг със съмишленици.

Асоциация “Българско психоаналитично пространство"

Пространство за психоаналитично формиране, за дискусия върху теоретичната и клинична психоаналитична практика, за формиране и супервизия на екипи, работещи със страдащи деца, юноши и възрастни

Текстови интервюта

Интервюта с известни психоаналитици

Лятно училище

Имаме желание да предадем и дискутираме натрупания опит, както и да създадем професионална общност за обмен на въпроси и идеи.

Картели

Малки групи от членове на асоциацията, които искат да задълбочат знанията си върху различни аспекти на психоаналитичната теория и практика.