За нас

АБПП е сдружение с обществено полезна дейност, създадено през 2008г да работи за популяризирането на психоаналитичната теория и практика в България. Действията на организацията са насочени към подпомагане изграждането на специалисти – психоаналитици. Сред целите на сдружението е създаването на терапевтични институции и практики за подпомагане на българските граждани, деца и семейства. Към Асоциацията може да бъде сформирана етична комисия (със състав, предложен от УС на АБПП) ad hoc, което в още по-голяма степен позволява на практикуващите психотерапия членове на Асоциацията да работят съобразно духа и принципите на психоанализата.

Асоциацията е част от международната мрежа, изградена от Асоциацията за фройдистки изследвания и психоаналитично формиране „Психоаналитично пространство“ (Espace Analytique – Paris), със седалище в Париж, Република Франция и се включва в обща работа по основни въпроси на психоанализата и изработване на актуализирана политика на мрежата, с оглед развитие на психоанализата.

Асоциацията и нейните членове приемат понятието за психоанализа дадено от Зигмунд Фройд и ще работят за изследване на връзките между психоаналитичната теория и практика в духа на теорията на Зигмунд Фройд, Жак Лакан, Мод Манони, Франсоаз Долто и Британската школа (Мелани Клайн, Доналд Уиникът и Уилфред Бион).

Дейността ни е свързана с:

  • Да съдейства и подпомага формирането на условия за изграждането на специалисти – психоаналитици;
  • Да работи за популяризирането на психоаналитичната теория и практика в България;
  • Да съдейства за създаването на терапевтична институция в духа и принципите на психоанализата за третиране на бебета, деца, юноши, техните семейства, както и възрастни;

Учредителното събрание определи встъпителната вноска, за всеки от членовете на „АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ПСИХОАНАЛИТИЧНО ПРОСТРАНСТВО” – Сдружение с обществено полезна дейност, от 100 (сто) лева, заплащана еднократно и диференцирано заплащане на годишния членския внос според вида членство.

Членски внос за една календарна година:

  • За пълноправен член – 270 лв.
  • За асоцииран член – 180 лв.
  • Членове със статут „привърженик” – 110 лв.

Плащането на сумите се извършва по банков път еднократно или на две вноски, съответно по 135 лв., 90 лв. и 55 лв. до 30 юни и 31 декември на текущата календарна година.

Заплащането на годишен членски внос дава правото на пълноправните и асоциираните членове на АБПП, на пълен достъп до библиотеката на Асоциацията, както и до сайта на Асоциацията.

Управителен съвет


Иван Дулов
Председател на УС

Моб. номер 0889349722
ivan.dulov@gmail.com

Розалина Дочева
секретар на УС
Моб. номер 0888990950

durigarinda@yahoo.com

Венцеслав Вътов
Пълноправен член на АБПП

Моб. номер 0888306648
venceslav_jv@abv.bg

Десислава Гъдева
Пълноправен член на АБПП

Моб. номер 0898421867
dessi_gadeva@abv.bg

Диана Циркова
Пълноправен член на АБПП

Моб. номер 0886341394
dianatsirkova@yahoo.com Cайт

 

Мимоза Димитрова
Пълноправен член на АБПП

Моб. номер 0888219337
mimozandimitrova@gmail.com
Cайт

Почетни членове


д-р Патрик Деларош
психоаналитик

д-р Патрик Ландман
психоаналитик

Катрин Вание
психоаналитик

д-р Ален Вание
психоаналитик

д-р Андре Мишелс
психоаналитик

Клод-Ноел Пикман
психоаналитик

Доминик Турес-Ландман
психоаналитик, настоящ председател на Еспас Аналитик – Париж

Пълноправни членове


д-р Александър Петров
Моб. номер 0886277845
p05691petrov@gmail.com

Валентин Йорданов
Моб. номер 088 8372773
valentin.n.yordanov@gmail.com

Катерина Занкова, PhD
psych.colours@gmail.com

доц.Моника Богданова
Моб. номер 0887372184

monikab@abv.bg
Cайт

Милкана Лазарова
Моб. номер 0888253396
milkana_lazarova@abv.bg

Асоциирани членове


Анастасия Грозева
anastassia.grozeva@gmail.com

Андреа Атанасова
Моб. номер 0887932540

andre_a@dir.bg

Анжелина Ненова

Моб. номер 0886154897
annenova@mail.bg

Ася Колева
Помощник-секретар

assiakoleva@gmail.com

Белла Динкова

Моб. номер

0884873316

bella.dinkova@gmail.com

Валерия Виденова
Моб. номер 0889749966
valerievidenova@gmail.com

Велина Митева
Моб. номер 0887746390

velinavivanova@gmail.com

Веселина Неделчева-Николова
Моб. номер 0888443491

vesnedel4eva@abv.bg

Гергана Митева
Моб. номер 0888416014

gergana_mos@abv.bg

Десислава Донева
Моб. номер 0898921941

dessy_doneva@abv.bg

Деспина Кондева
Моб. номер 0888213607

despina_hristova@mail.bg

Диляна Дилкова

Моб. номер 0895122440

d.dilkova@gmail.com

Ева Караджова
Моб. номер 0882813133

evakaradzhova@gmail.com

Елена Дросева
Моб. номер 0878167474

elenadroseva@gmail.com

Елeна Терзи
eliterzi@gmail.com

Ели Георгиева
Моб. номер 0886061509
georgievaeli@abv.bg Cайт

Елка Божкова
Моб. номер 0888580030
elka@bozhkova.info
Cайт

Елица Донкова
ellieangelova@yahoo.com 

Елица Цигорийна
Моб. номер 0883301140
el_tsigoriyna@yahoo.com

Емилия Тихова

Моб. номер 0888237360
emiliatihova@mail.bg

Ива Иванова
Моб. номер 0878206860
iva_dimitrova_85@abv.bg

Иванка Димова
van4eto_1979@abv.bg

Илияна Кираджиева, PhD
Моб. номер 0896655289
iliyana.kiradzhieva@gmail.com

Илияна Попова
Моб. номер 0898363458
iliyana.popova.psy@gmail.com

Ирина Димитрова Шумкова
Моб. номер 0886353614

irina.atanasova@viabg.com

Ирина Заркова
irina_kalchevska@mail.bg

Ирина Йорданова
Моб. номер 0883312390

irina.k.yordanova24@gmail.com

Ирина Калбанова
Моб. номер 0884968666

erine@abv.bg

Йовко Иванов
Моб. номер 

yovko_ivanov@abv.bg

Йорданка Христозова
Моб. номер 0898677495

yhristozova@gmail.com

Камелия Станева
Моб. номер 0888 948 640 

kstanewa@gmail.com

Константин Милчев
Моб. номер 0898 644 542

konstantin.milchev@gmail.com

Лора Русева
Моб. номер 0887 11 72 68

lora_lvn@abv.bg

Маргарита Кирилова Тарейн, PhD
Моб. номер 0889526195
m.tareyn@abv.bg Cайт

Мария Питерс
Моб. номер
0896317632

mpiters@abv.bg

Милица Гочева
Моб. номер 0885 695 384

militsa.gotcheva@gmail.com

Мирослава Бурова
Моб. номер 0895280730
miroslava.burova@abv.bg

Момчил Русев
Моб. номер 0899813294

momchil.rusev@abv.bg

Пламена Иванова

Моб. номер 0879840790

pl_ivanova1@abv.bg

Ралица Василева-Найденова
Моб. номер 0884508204

vassileva_ralitsa@yahoo.fr

Рая Стефанова

Моб. номер 0899140514

rajastefanova@abv.bg

Розалина Дочева

Секретар на УС
Моб. номер 0888990950

durigarinda@gmail.com
Cайт

Станислава Калинова
Моб. номер 0877 773 061

sisi.kalinova@gmail.com

Христина Петрова
h.s.petrova@gmail.com
 

Цветелина Чопкова

Моб. номер 0897805305

tsvetelina.ves@gmail.com

Статут "привърженик"


Албена Попова

albenab@outlook.com

Александра Тодорова
alexandra.todorova@abv.bg

Антон Петров
anton_i.petrov@abv.bg

Ася Славова
asi_lm@abv.bg

Биляна Кръстанова
bilyana.krastanova@abv.bg

Биляна Тимова
bib82@abv.bg

Благовеста Колева
blagovesta.koleva@abv.bg

Валентин Бояджиев
vsboyadzhiev@gmail.com

Валентин Калинов
valentin_kalinov@abv.bg

Венелина Керчева
vkercheva2020@gmail.com

Гинка Вълчева

gin_raja@abv.bg

Десислава Червенкова
dessislava_kostova@yahoo.com

Деница Каприева

d_kaprieva@abv.bg

Инга Маринчева

inga_kalcheva@abv.bg

Ирина Янчева-Карагяур

i_i_k@abv.bg

Калина Краева
kalinaskraeva@gmail.com

Лора Георгиева
lora.iv.georgieva@abv.bg

Мария Георгиева
marriavg@gmail.com

Мария Калинова
maria.kalinova.su@gmail.com

Мария Христова-Къртова
mariaphristova@gmail.com

Мария Чинчева
mariya.chincheva@gmail.com

Николета Георгин

nikoleta.georgin@gmail.com

Пламена Цветанова

plamena.tsvetanova@gmail.com

Рада Петрова

rpetrova68@abv.bg

Станислава Попова
stanislava.p.popova@gmail.com

Таня Кръстева

tanyarusinova@yahoo.com

Теодора Атанасова

teddyy.mh@gmail.com

Теодора Иванова

theodora.konstantinova@gmail.com

Христина Костурова

kosturova_x@gmail.com

Чудомир Делчев

chudomir.delchev@gmail.com

Ясен Данев

qsen_danev@gyuvetch.bg

Управителен съвет

Иван Дулов

Председател на УС

Моб. номер 0889349722
ivan.dulov@gmail.com

Розалина Дочева

Секретар на УС
Моб. номер 0888990950

durigarinda@gmail.com Cайт 

Венцеслав Вътов
Пълноправен член на АБПП

Моб. номер 0888306648
venceslav_jv@abv.bg

 

Десислава Гъдева
Пълноправен член на АБПП

Моб. номер 0898421867
dessi_gadeva@abv.bg

Диана Циркова
Пълноправен член на АБПП

Моб. номер 0886341394
dianatsirkova@yahoo.com Cайт

 

Мимоза Димитрова
Пълноправен член на АБПП

Моб. номер 0888219337
mimozandimitrova@gmail.com
Cайт

Комисия по приема

Розалина Дочева – координатор

Мимоза Димитрова
психоаналитик

доц.Моника Богданова

Константин Милчев

Милкана Лазарова

Комисия по обучението

д-р Десислава Гъдева – координатор

Розалина Дочева

Иван Дулов

Публични лекции

Иван Дулов – координатор

Мария Калинова

Розалина Дочева

Работни групи - 2013-2017

Комисия по приема

Венцеслав Вътов
психоаналитик

Мимоза Димитрова
психоаналитик

доц. Диана Циркова

Комисия по обучението

Венцеслав Вътов
психоаналитик

Мимоза Димитрова
психоаналитик

доц. Диана Циркова

Розалина Дочева

д-р Патрик Деларош
психоаналитик

Клод-Ноел Пикман
психоаналитик

Техническа комисия

Катерина Руменова Занкова, PhD

Диляна Дилкова

Валентин Йорданов

Елка Божкова

Подкомисия по организирането на френско-българските и вътрешните семинари

Ирина Димитрова Шумкова Ph.D.

Розалина Дочева

Елка Божкова

Катерина Руменова Занкова, PhD