За нас

АБПП е сдружение с обществено полезна дейност, създадено през 2008г да работи за популяризирането на психоаналитичната теория и практика в България. Действията на организацията са насочени към подпомагане изграждането на специалисти – психоаналитици. Сред целите на сдружението е създаването на терапевтични институции и практики за подпомагане на българските граждани, деца и семейства. Към асоциацията съществува етична комисия, което в още по-голяма степен позволява на практикуващите психотерапия, членове на асоциацията, да работят съобразно духа и принципите на психоанализата.

Асоциацията и нейните членове приемат понятието за психоанализа дадено от Зигмунд Фройд и ще работят за изследване на връзките между психоаналитичната теория и практика в духа на теорията на Зигмунд Фройд, Жак Лакан, Мод Манони, Франсоаз Долто и Британската школа (Мелани Клайн, Доналд Уиникът и Уилфред Бион).

Дейността ни е свързана с:

  • Да съдейства и подпомага формирането на условия за изграждането на специалисти – психоаналитици;
  • Да работи за популяризирането на психоаналитичната теория и практика в България;
  • Да съдейства за създаването на терапевтична институция в духа и принципите на психоанализата за третиране на бебета, деца, юноши, техните семейства, както и възрастни;

Банкова сметка:

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ
СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ПСИХОАНАЛИТИЧНО ПРОСТРАНСТВО”
IBAN BG84BPBI79401063444301
BIC BPBIBGSF

Постигнати резултати от 2008 г. насам:

Одобрени и сертифицирани са 16 програми за квалификационно обучение на педагогически специалисти
Съвместно с Френско-българския културен институт в София са реализирани 12 стажантски програми
Преведени и издадени 15 значими произведения на френски и британски психоаналитици
Реализирани над 30 видео интервюта с психоаналитици, участвали в българо-френските семинари
Организирани и проведени над 45 клинични семинара
Организирани и проведени две Летни училища
Проведени 4 френско-български конгреса

Център за психосоциална подкрепа

НМД

Учредителното събрание определи встъпителната вноска, за всеки от членовете на „АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ПСИХОАНАЛИТИЧНО ПРОСТРАНСТВО” – Сдружение с обществено полезна дейност, от 100 (сто) лева, заплащана еднократно и диференцирано заплащане на годишния членския внос според вида членство.

Членски внос за една календарна година:

  • За пълноправен член – 240 лв.
  • За асоцииран член – 150 лв.
  • Членове със статут „привърженик” – 80лв.

Плащането на сумите се извършва по банков път еднократно или на две вноски, съответно по 120лв., 75лв. и 40 лв. до 30 юни и 31 декември на текущата календарна година.

Заплащането на годишен членски внос автоматично дава правото за безплатно посещение на организирани от АБПП прояви и пълен достъп до библиотеката на Асоциацията и сайта.

Управителен съвет


д-р Десислава Гъдева
психоаналитик
Моб. номер 0898421867
dessi_gadeva@abv.bg

доц. Диана Циркова
председател на УС
Моб. номер 0886341394

dianatsirkova@yahoo.com Cайт

Мимоза Димитрова
психоаналитик
Моб. номер 0888219337
mimozandimitrova@gmail.com Cайт

Венцеслав Вътов
психоаналитик
Моб. номер 0888306648
venceslav_jv@abv.bg

Диляна Дилкова
секретар на УС
Моб. номер 0895122440

d.dilkova@gmail.com

Иван Дулов
Моб. номер 0889349722
ivan.dulov@gmail.com

Почетни членове


д-р Патрик Деларош
психоаналитик

Пълноправни членове


д-р Анастасия Гамова

д-р Александър Петров
Моб. номер 0886277845

adp@mail.orbitel.bg

Катерина Руменова Занкова, PhD
Моб. номер 0889375486
zankova@abv.bg

доц.Моника Богданова
Моб. номер 0887372184

monikab@abv.bg
Cайт

Милкана Лазарова
Моб. номер 0888253396
milkana_lazarova@abv.bg

Асоциирани членове


Агнес Данова
agnes_danova@abv.bg

Анастасия Грозева
anastassia.grozeva@gmail.com

Андреа Атанасова
Моб. номер 0887932540

andre_a@dir.bg

Анжелина Ненова
Моб. номер 0886154897

annenova@mail.bg

Ани Хараланова
Моб. номер 0888285695

aniharalanova@gmail.com

Ася Колева
assiakoleva@gmail.com

Валентин Йорданов
Моб. номер 0888372773

valentin.n.yordanov@gmail.com

Валерия Виденова
Моб. номер 0889749966

valeria_videnova@hotmail.com

Велина Иванова
Моб. номер 0887746390

velinavivanova@gmail.com

Галя Петрова
Моб. номер 0894655604

galia_pr@abv.bg

Гергана Митева
Моб. номер 0888416014

gergana_mos@abv.bg

Деспина Кондева
Моб. номер 0888213607

despina_hristova@mail.bg

Елена Дросева
Моб. номер 0878167474

elenadroseva@gmail.com

Елeна Терзи
eliterzi@gmail.com

Ели Георгиева
Моб. номер 0886061509

georgievaeli@abv.bg Cайт

Елица Ангелова
ellieangelova@yahoo.com

Елица Цигорийна
Моб. номер 0883301140
el_tsigoriyna@yahoo.com

Елка Божкова
Моб. номер 0888580030

mail@bozhkova.info Cайт

Емилия Тихова
Моб. номер 0888237360

emiliatihova@mail.bg

Ива Иванова
Моб. номер 0878206860
iva_dimitrova_85@abv.bg

Илияна Кираджиева, PhD
Моб. номер 0896655289
iliyana.kiradzhieva@gmail.com

Илияна Попова
Моб. номер 0898363458
pullet@mail.bgm

Мария Питерс
Моб. номер

0896317632

mpiters@abv.bg

Иванка Димова
an4eto_1979@abv.bg

Ирина Калбанова
Моб. номер 0884968666

erine@abv.bg

Ирина Димитрова Шумкова
Моб. номер 0886353614

irina.atanasova@viabg.com

Ирина Заркова
irina_kalchevska@mail.bg

Ирина Йорданова
Моб. номер 0883312390

irina.k.yordanova@gmail.com

Йовко Иванов
Моб. номер 

yovko_ivanov@abv.bg

Йорданка Христозова
Моб. номер 0898677495

yhristozova@gmail.com

Камелия Станева
Моб. номер 0888 948 640 

kstanewa@gmail.com

Константин Милчев
Моб. номер 0898 644 542

konstantin.milchev@gmail.com

Лора Николова
Моб. номер 0887 11 72 68

lora_lvn@abv.bg

Маргарита Кирилова Тарейн, PhD
Моб. номер 0889526195
m.tareyn@abv.bg Cайт

Милица Гечева
Моб. номер 0885 695 384

militsa_g@abv.bg

Мирослава Бурова
Моб. номер 0895280730
miroslava.burova@abv.bg

Михалис Сиатис
Моб. номер +35799569669

Shiatis.michalis36@gmail.com

Момчил Русев
Моб. номер 0899813294

momchil.rusev@abv.bg

Пламена Иванова

Моб. номер 0879840790

pl_ivanova1@abv.bg

Розалина Дочева
Моб. номер 0888990950

durigarinda@gmail.com Cайт

Ралица Василева-Найденова
Моб. номер 0884508204

vassileva_ralitsa@yahoo.fr

Рая Стефанова
rajastefanova@abv.bg

Стела Апостолу
Моб. номер 0877 111 220

Христина Петрова
h.s.petrova@gmail.com

Станислава Калинова
Моб. номер 0877 773 061

sisi.kalinova@gmail.com

Цветелина Чопкова
Моб. номер 0897805305

tsvetelina.ves@gmail.com

Статут "привърженик"


Александър Бандеров
a_banderov@yahoo.com

Благовеста Колева
blagovesta.koleva@abv.bg

Станислава Попова
stanislava.p.popova@gmail.com

Валентин Бояджиев
vsboyadzhiev@gmail.com

Венелина Керчева
sewina@abv.bg

Гинка Вълчева

gin_raja@abv.bg

Деница Каприева

d_kaprieva@abv.bg

Десислава Червенкова
dessislava_kostova@yahoo.com

Дора Желева
doreto_jeleva@abv.bg

Иван Алексиев
ivanalexeevalexiev@gmail.com

Кръстина Тодорова
cho.todorova@gmail.com

Мария Калинова
maria.kalinova.new@gmail.com

Мария Георгиева
marriavg@gmail.com

Мария Христова-Къртова
mariaphristova@gmail.com

Николета Георгин

nikoleta.georgin@gmail.com

Рада Петрова

rpetrova68@abv.bg

Таня Кръстева

tanyarusinova@yahoo.com

Теодора Иванова

theodora.konstantinova@gmail.com

Христина Костурова

kosturova_x@gmail.com

Ясен Данев

qsen_danev@gyuvetch.bg

Управителен съвет

доц. Диана Циркова
председател на УС
Моб. номер 0886341394 
dianatsirkova@yahoo.com
Cайт

д-р Десислава Гъдева
психоаналитик
Моб. номер 0898421867

dessi_gadeva@abv.bg

Мимоза Димитрова
психоаналитик
Моб. номер 0888219337
office@acet-bg.org Cайт

Венцеслав Вътов
психоаналитик
Моб. номер 0888306648
venceslav_jv@abv.bg

Диляна Дилкова
секретар на УС
Моб. номер 0895122440

d.dilkova@gmail.com


Иван Дулов
Моб. номер 0889349722
ivan.dulov@gmail.com

Комисия по приема

Венцеслав Вътов – координатор
психоаналитик

Мимоза Димитрова
психоаналитик

доц.Моника Богданова

Константин Милчев

Андреа Атанасова

Комисия по обучението

д-р Десислава Гъдева – координатор

Мимоза Димитрова
психоаналитик

доц.Моника Богданова

Розалина Дочева

Публични лекции

Мимоза Димитрова – координатор
психоаналитик

Иван Дулов

Розалина Дочева

Ася Колева

Йорданка Христозова

Работни групи - 2013-2017

Комисия по приема

Венцеслав Вътов
психоаналитик

Мимоза Димитрова
психоаналитик

доц. Диана Циркова

Комисия по обучението

Венцеслав Вътов
психоаналитик

Мимоза Димитрова
психоаналитик

доц. Диана Циркова

Розалина Дочева

д-р Патрик Деларош
психоаналитик

Клод-Ноел Пикман
психоаналитик

Техническа комисия

Катерина Руменова Занкова, PhD

Диляна Дилкова

Валентин Йорданов

Елка Божкова

Подкомисия по организирането на френско-българските и вътрешните семинари

Ирина Димитрова Шумкова Ph.D.

Розалина Дочева

Елка Божкова

Катерина Руменова Занкова, PhD