Събития – български

Предстоящи събития

Семинар "Меланхолията" с Ги Дана

Семинар “Меланхолията” с Ги Дана

Лятно училище - 2022. Проблемно юношество

Лятно училище – 2022. Проблемно юношество

Минали събития

Училище по детска психопатология 2021

Училище по детска психопатология 2021

Литература и психоанализа: интерпретацията. Конструкциите в психоанализата

Литература и психоанализа: интерпретацията. Конструкциите в психоанализата

Четене на Семинар XX на Жак Лакан “Encore“ с Андре Мишелс

Четене на Семинар XX на Жак Лакан “Encore“ с Андре Мишелс

Училище по детска психопатология - Модул 3

Училище по детска психопатология – Модул 3

Литература и психоанализа: Пренос и любов: Платон "Пирът"

Литература и психоанализа: Пренос и любов: Платон “Пирът”

Петте случая на Фройд: Представяне на „Дора“

Петте случая на Фройд: Представяне на „Дора“

Училище по детска психопатология - модул 4

Училище по детска психопатология – модул 4

Литература и психоанализа: Пренос и любов: Джойс "Одисей"

Литература и психоанализа: Пренос и любов: Джойс “Одисей”

Петте случая на Фройд: Представяне на „Дора“

Петте случая на Фройд: Представяне на „Дора“

1 2