Името-на-Бащата – четвърти семинар

Името-на-Бащата – четвърти семинар

Дата/Час
15/03/2014
10:00 - 17:00

Местоположение
Заседателна зала на СБХ

Категория
Френско-български семинари


Мари Пезанти, “Майчиният комплекс и Името-на-Бащата”,
“Няколко бележки относно симптома при детето днес”.