Френско-български семинари

Предстоящи събития

Меланхолията – семинар с Ги Дана

Минали събития

Първичната връзка с обекта

Прием за юноши и съветване на родители

Ранни отношения майка и бебе, ранна диагностика и интервенции

Доналд Уиникът и основните му концепти. Юношеството

Преминаване към действие

Болката – от телесното към несъзнаваното

Тяло и език в теорията на Франсоаз Долто

Сравнение между индивидуална психоаналитична психодрама и психоанализа

Насочване за консултация и терапия

Логическите етапи в конструирането на субекта

Правата на детето върху неговото тяло

Юношеството – да лекуваме повторението

Между майка и дъщеря – един анализ

Симптом и наслада

Обекта “а”

Бащата и неговата функция

Депресията и възможността на родителите да приемат загубата

Завист и ревност

За женската сексуалност

Приносът на Франсоаз Долто в детската психоанализа

1 2 3 4 5 6