Екипна работа с родителите: първични интервюта и терапевтичен подход

Екипна работа с родителите: първични интервюта и терапевтичен подход

Дата/Час
02/11/2017
9:00 - 17:30

Категория
Обучения


Обучението е с продължителност 16 учебни часа, разпределени по следния начин: 4 часа предварителна работа по индивидуално изпратени материали, 8 часа присъствено обучение и 4 часа индивидуална работа по казус след приключване на обучението.

За повече информация:

https://espacepsy-bg.org/education/training-programs-with-mon/teamwork-with-parents-primary-interviews/