ПСИХОПАТОЛОГИЯ НА КОГНИТИВНИТЕ ФУНКЦИИ. КЪМ КАКВО НИ ПРЕПРАЩАТ ДИАГНОЗИТЕ „УМСТВЕНО ИЗОСТАВАНЕ“, „ГЕНЕРАЛИЗИРАНО РАЗСТРОЙСТВО НА РАЗВИТИЕТО“ В КОНКРЕТНАТА РАБОТА С ДЕТЕТО

ПСИХОПАТОЛОГИЯ НА КОГНИТИВНИТЕ ФУНКЦИИ. КЪМ КАКВО НИ ПРЕПРАЩАТ ДИАГНОЗИТЕ „УМСТВЕНО ИЗОСТАВАНЕ“, „ГЕНЕРАЛИЗИРАНО РАЗСТРОЙСТВО НА РАЗВИТИЕТО“ В КОНКРЕТНАТА РАБОТА С ДЕТЕТО

Дата/Час
24/09/2017
9:00 - 17:30

Категория
Обучения


Обучението е с продължителност 16 учебни часа, разпределени по следния начин: 4 часа предварителна работа по индивидуално изпратени материали, 8 часа присъствено обучение и 4 часа индивидуална работа по казус след приключване на обучението.

ПРОГРАМА

За повече информация:
https://espacepsy-bg.org/education/training-programs-with-mon/psychopathology-of-cognitive-functions/

* Обучението ще се проведе в гр. Пловдив. Точният адрес предстои да бъде уточнен.