Психоанализа и език. Тяло и образ – част 2

Психоанализа и език. Тяло и образ – част 2

Дата/Час
05/11/2023
19:30 - 22:00

Категория
Психоанализа и език


Уважаеми колеги,

На 05.11.2023 от 19:30 продължаваме нашата работа в семинара „Психоанализа и език“ с втората среща за тази година: „Тяло и образ“, където ще продължим изследването на централния за психоанализата въпрос относно пораждането на субективността и местата, където езикът и езиковото интервенират за да пре-образят човешкото същество. В тази среща с водещ Валентин Йорданов ще разгледаме някои основни траектории на мислене отворени за нас от ранните трудове на Ж. Лакан по въпроса. На 19.11.2023 от 19:30 темата ще бъде продължена от доц. Диана Циркова, която ще се фокусира върху клиничните измерения на стадия на огледалото.

 

За да се включите в работата на семинара, е необходимо предварително да заявите участие, като попълните приложената регистрационна бланка.

Такси за правоучастие:

  • 20 лв. за членове на АБПП;
  • 60 лв. за външни участници

Краен срок за регистриране и заплащане на таксата (само по банков път): 03.11.2023г.

На регистрираните и заплатили таксата участници ще изпратим информация за включване на посочения от тях имейл в деня преди семинара.

Регистрацията се счита за успешна, след попълването на регистрационната бланка; не се получава специален мейл за потвърждение – при успешна регистрация и заплащане на таксата за правоучастие в срок, регистрираният участник ще получи на пощата си писмо с линк към семинара (в деня, преди датата на самият семинар).

 

“Тяло и образ“ – аргумент:

В предстоящата среща нашата работа ще се завърне към друга централна ос на субективността и един от трите регистъра на психоаналитичния опит според Жак Лакан – въображаемото. Изследвайки централните разработки по темата ние ще продължим нашето изследване на онези основополагащи за субективността моменти на навлизане на човека в света и в собственото му тяло. Това е поле, чието изследване белязва всеки психоаналитичен опит за изясняване на логиките на психичното развитие и психичното страдание, и като такова заслужава непрекъснатото подновяване на нашия интерес, особено когато „новата“ клинична реалност изисква от нас да посрещаме все по-често и все по-широк спектър от проблематики, обвързани в много голяма степен именно с отношението към образа и образното, образа за себе си, отношението към тялото, модусите на нарцистичната либидинална инвестиция, полето на зависимостите и много други.

 

Препоръчителна литература:

„Стадият на огледалото като формиращ функцията на аза [Je] такава, каквато ни се разкрива в психоаналитичния опит“,  Ж.Лакан, “Ecrits”, София, ИК Колибри 2023

„Агресивността в психоанализата“,  Ж.Лакан “Ecrits”, София, ИК Колибри 2023

Some reflections on the ego (1951), The International Journal of Psychoanalysis, 34, 11–17.