Представяне на клинични случаи (вътрешен семинар)

Представяне на клинични случаи (вътрешен семинар)

Дата/Час
05/11/2022
10:00 - 13:00

Местоположение
ул. "Ангел Кънчев" № 43

Категория
Вътрешни семинари


Уважаеми колеги,

На 05.11.2022 г., 0т 10:00 до 13:00 ч., ул. „Ангел Кънчев“ 43, присъствено, ще се проведе вътрешният семинар „Представяне на клинични случаи“ с водещ д-р Александър Петров. Семинарът е отворен само за пълнопръвни и асоциирани членове на АБПП. 

Във връзка с предстоящите клинични срещи на този вътрешен семинар, касаещ клиничната ни аналитична работа, водещият предлага следната примерна структура на експозетата:

  1. Вид на заявката – как е осъществен първият контакт с анализанта; кой е носител на първоначалната заявка; какво е онова, което е било възможно за анализанта да формулира към аналитика.
  2. Хипотези по отношение на структурата.
  3. съдържателен материал, за който преценявате, че може да бъде представен по време на семинара.
  4. Хипотези за естеството на трансфера.
  5. Какво е запитването на анлитика, интервениращ с конкретния случай.

Припомняме Ви, че клиничният семинар е поле за колегиален обмен на работата ни с пациенти, а не е супервизия. Той цели едно отваряне на пространство за споделяне на опит и за „запитване“ към теорията и практиката на анализата.

В случай че имате допълнителни въпроси, моля, адресирайте ги директно към водещия д-р Александър Петров. Негови контакти можете да откриете тук.