Литература и психоанализа: „Границите на знание и желание. Фауст“ – втора среща

Литература и психоанализа: „Границите на знание и желание. Фауст“ – втора среща

Дата/Час
24/11/2022
18:30 - 20:30

Категория
Границите на знание и желание. Фауст


Уважаеми колеги,

В рамките на семинара „ЛИТЕРАТУРА И ПСИХОАНАЛИЗА: „Границите на знание и желание. Фауст“* ще проведем и втората среща за тази учебна година, спирайки се на „Фауст“ на Йохан Волфганг фон Гьоте.
Този път срещата ни ще се състои в Нова конферентна зала, СУ „Св. Климент Охридски“, на 24 ноември 2022 г., от 18.30 ч.

Участници: Мимоза Димитрова, Мария Калинова, Огнян Ковачев, Миглена Николчина

Модератор: Еньо Стоянов
Вход : Безплатен!

Плакакът е изработен от Влади Витанова.

*„Границите на знание и желание. Фауст“ е темата, на която ще бъде посветена съвместната работата на филолози и психоаналитици в семинара „Литература и психоанализа“ (2022-2023). Семинарът се организира от Асоциация „Българско психоаналитично пространство“ и Катедра „Теория на литературата“ на Софийския университет, като през новата академична година ще бъде неговото седмо издание след „Едип“ (2016-2017); „Нарцис и нарцисизъм“ (2017-2018); „Съблазняването“ (2018-2019), „Да бъдеш или не: идентификация и игра“ (2019-2020); „Интерпретацията“ (2020-2021); „Пренос и любов“ (2021-2022).

Семинарът традиционно се провежда в Софийския университет “Св. Климент Охридски”  в последния четвъртък на месеца от 18. 30 ч. Към него свободно може да се присъедини всеки, който има желание и интерес към представената проблематика.