Работа с родителите. Подкрепа за родителстването. Въпросът за авторитета.

Работа с родителите. Подкрепа за родителстването. Въпросът за авторитета.

Дата/Час
21/07/2017 - 23/07/2017
All Day

Местоположение
Варна

Категория
Лятно училище


Уважаеми колеги,

Асоциация Българско психоаналитично пространство организира Лятно училище на тема „Работа с родителите. Подкрепа за родителстването. Въпросът за авторитета“ в периода 21-23 юли 2017 г. с участието на Патрик Деларош, Десислава Гъдева, Мимоза Димитрова, Венцеслав Вътов, Моника Богданова, Диана Циркова, Милкана Лазарова

Програма

Асоциация българско психоаналитично пространство

Лятно училище

Работа с родителите. Подкрепа за родителстването.

Въпросът за авторитета

21-23 юли, Варна, 2017

/предварителна програма/

Петък, 21 юли

10.00 – 11.15 Напътстване на родители – лектор д-р Патрик Деларош
11.15 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 13.00 Авторитетът на родителя /продължение и дискусия/ – лектор д-р Патрик Деларош
13.00 – 14.30 Обедна почивка
14.30 – 15.45 Малтретираното дете – лектор д-р Патрик Деларош
15.45 – 16.00 Кафе пауза
16.00 – 17.00 Дискусия

Събота, 22 юли

10.00 – 11.15 Всяко конкретно дете, чакащо осиновяване – да бъде „оборудвано” с точното семейство осиновители – лектор д-р Десислава Гъдева
11.15 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 12.30 Процесът на сепарация при детето и неговите родители – лектор Милкана Лазарова
12.30 – 13.00 Дискусия
13.30 – 14.30 Обедна почивка
14.30 – 15.30 Първи прием на родители. Подходът на Франсоаз Долто – лектор Диана Циркова
15.30 – 15.45 Кафе пауза
15.45 – 16.45 Родители и специалист – залози и изпитания на срещата – лектор Мимоза Димитрова
16.45 – 17.30 Дискусия

Неделя, 23 юли

9.00 – 11.00 Подпомагане на случаи от практиката в работата с родители чрез ИПП – лектор Венцислав Вътов
11.00 – 11.15 Кафе пауза
11.15 – 12.30

12.30 – 13.00

Посрещане на семейства с бебе, дете със специфични потребности – лектор Моника Богданова

Дискусия

Анотация

Работа с родителите. Подкрепа за родителстването. Въпросът за авторитета

/предварителна програма/

Напътстване на родители. Авторитетът на родителя – лектор д-р Патик Деларош

В наши дни авторитетът се е сдобил с лоша репутация, тъй като бива безразборно смесван с авторитаризъм и със злоупотребата с властта. Това недоразумение в обществото се е прехвърлило и върху семейството, където се съревновават липсващият родителски авторитет и липсващият бащин авторитет. А всъщност, авторитетът е незаменим за възпитанието и обучението на детето. И неговата липса е равносилна на малтретиране. Определението му е просто и недвусмислено: това е способността да се подчиняваш, въпреки свободата да не го правиш.

Накратко, авторитетът по дефиниция е приет от този, върху когото той е упражняван. Напътстването на родителите може да има за задача да подпомогне родителите да носят авторитета. То може да визира и освобождаването от затварянето в една дуална връзка с проблемното или не дете. То изисква от психолога едно обективно и добронамерено слушане, подобно на това при супервизията.

Всяко конкретно дете, чакащо осиновяване – да бъде „оборудвано” с точното семейство осиновители – лектор д-р Десислава Гъдева Как особеностите и факторите от страна на детето, чакащо осиновяване, могат да паснат с факторите, особеностите и очакванията на осиновителите?

В този процес на подбор и напасване е включена една трета страна – на всички тези професионалисти – социални работници, психолози и терапевти, които ще оценяват, подбират, обучават и подпомагат това новообразувание, каквото е връзката между осиновеното дете и неговите осиновители. Много професионалисти, включени в грижите за осиновени деца, както и последните световни проучвания върху факторите, отговорни за неуспехите при осиновяванията, посочват огромната отговорност на този подбор на конкретното дете – конкретно семейство. Някои автори използват термина „оборудване” на детето, чакащо осиновяване – с осиновители.

В контекста на това лятно училище ще се спра върху рисковите фактори от трите участващи страни – дете, родители, професионалисти – които могат да доведат до неуспех. Надявам се всички професионалисти, имащи отношение към процедурата на осиновяването, да схванат своето място и да разберат огромната си отговорност в процеса. Да изведем заедно пунктовете, които трябва да заострят вниманието им в дискурса на кандидат осиновителите и/ или децата за осиновяване, както и да успеят да намерят думи за своето аргументирано обосноваване пред по-висшестоящите институции, които по думите им остават глухи за техните интуиции, когато „нещата няма да се получат”….

Първи прием на родители. Подходът на Франсоаз Долто – лектор Диана Циркова Първият прием на детето и неговите родители винаги е от голямо значение за работата, която ще последва. Даването на думата поотделно на родителя и на детето, както и мястото, от което всеки от семейството ще говори, за да реконструира историята на страданието, е нещо, върху което Франсоаз Долто е разсъждавала през целия си професионален път. Какво можем да използваме от теоретичния и практически опит на Долто, когато слушаме семейството, когато снемаме анамнезата и когато излагаме своето мнение в първия прием.

Процесът на сепарация при детето и неговите родители – лектор Милкана Лазарова Ще разгледаме сепарацията като тясно свързана с успешното преминаване на детето през символигенните кастрации и с ефикасността на бащината функция. Отделянето не е еднократен акт или технически въпрос, а психичен процес, който се актуализира във всяка една отделна възраст и има специфични характеристики. Той повлиява на психичната структура на субекта и на автономното функциониране на човешкото същество. В рамките на тази тема ще предложа за дискусия и клинична винетка.

Подпомагане на случаи от практиката в работата с родители чрез ИПП – лектор Венцислав Вътов Много често в работата с деца ние нямаме проблем – проблемите нерядко възникват при срещите с родители. Понякога техните афекти и действия остават необяснени. Чрез метода на индивидуалната психоаналитична психодрама обучаемите могат да получат авторефлексия по отношение на трудни случаи с родители.

Родители и специалист – залози и изпитания на срещата – лектор Мимоза Димитрова За какво са ни родителите, когато детето е адресирано с проблем към психолог?

Прием на родители в институция, в частна практика; прием на родители заедно с детето и отделно от него – това е началният момент, в който психологът изгражда и проверява хипотези, които да доведат до една или друга форма на поемане на грижа на детето или до прекратяване на контакта. За да поеме професионално тази предварителна работа, специалистът в практиката е необходимо да се ситуира (да си даде сметка от какво място приема родителите и детето) и да разполага с понятия и инструменти, от които да гради, проверява и пре-проверява своите хипотези. Ще се опитаме да подсилим инструментариума чрез разбирането на Едипа и трудностите в неговото преминаване както при детето, така и при родителите. Акцентът ще бъде повече върху невротичните, а не върху психотичните трудности. Въпросът кога и по какви индикации решаваме, че сме започнали една психотерапия на дете, заслужава да се дискутира.

Посрещане на семейства с бебе, дете със специфични потребности – лектор доц. д-р Моника Богданова Темата е своеобразно продължение на започнатата през 2016 г. – раждането на Субекта, доразвивайки я по посока болестта и психичното страдание.

Как се ражда като Субект бебето с увреждане? Как инвестират родителите в неговия образ и дали трябва да се настоява за създаване на връзка между тях? Как да не-съдейства екипът? Как се говори за болестта? Защо бащите най-често напускат семейството или се оттеглят, присъствайки единствено физически?

И още: Как е възможно родителите да посрещнат едно тяло с редица въпроси и да поемат една болка, за която усещат вина? И как тялото на родителите се вписва в тялото на бебето, детето? Как да бъдат посрещнати и съпроводени?

Това са само някои от въпросите, върху които ще помислим заедно.

По време на обучението ще бъдат представени практики за посрещане на семейства с бебе, дете със специфични потребности, основани на опита на Ф. Долто и “Зелената къща“, както и случаи от психоаналитичната практика на водещия.

2