Доказателството в психиатрията

Доказателството в психиатрията

Дата/Час
31/03/2017
18:30 - 20:30

Местоположение
СУ

Категория
Открити лекции


д-р Патрик Ландман е юрист, психиатър и психоаналитик, бивш председател на Асоциацията за психоаналитично формиране и Фройдистки изследвания –“ Аналитично пространство”-Париж. Ръководи “Stop DSM“ и работи като асоцииран изследовател в Университета на Париж VII.

В областта на психиатрията културата на доказателството, въведена от т.нар медицина базирана на доказателствата (Еvidence Based Medecine), замени клиничната култура, която приличаше по-скоро на присъединяване към една докса. Като цяло доксата се противопоставя на науката, но в психиатрията културата на доказателството не се явява научна, а става въпрос за статистики и количествена оценка ; в по-голямата си част новите патологични названия, класифицирани в DSM, отговарят само на вероятностна валидност, тази да се идентифицира един “среден” субект. Културата на доказателството доведе до значими последици и в частност – до сериозна клинична подмяна. Така практикуващите се изправят пред въпроса: Как трябва да се разбира тази смяна на парадигмите, без носталгия, без предразсъдъци, но и без да се правят отстъпки?