СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА – ПЪРВИ МОДУЛ

СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА – ПЪРВИ МОДУЛ

Дата/Час
29/09/2018 - 30/09/2018
9:00 - 17:30

Местоположение
"Бизнес инкубатор", гр. Бургас

Категория
Обучения


Обучението е с продължителност 16 учебни часа, разпределени по следния начин: 4 часа предварителна работа по индивидуално изпратени материали, 8 часа присъствено обучение и 4 часа индивидуална работа по казус след приключване на обучението.

Покана

Програма Бургас 29-09-18

Желаещите да се включат и в обучението “СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА – ВТОРИ МОДУЛ”, което ще се проведе на 30.09.2018 год., ползват отстъпка в цената. Таксата за участие в двете обучения е в размер на 160 лв.