Представяне на клинични случаи

Представяне на клинични случаи

Дата/Час
18/02/2023
10:00 - 12:30

Категория
Вътрешни семинари


Уважаеми колеги,
Продължаваме нашата работа по споделяне на опита си, който трупаме с нашите анализанти. Често се казва, че анализата е „изобретена“ от Фройд. Но това „изобретяване“ никога не  е било просто мисловен конструкт. То е фундирано от клиничната работа, има своите основания там, има своите хипотези – пак там, от клиничната работа. Има и големите си направления и дискурси в теоретичен и дори културален план. Но анализата има един-единствен аргумент – този, който се намира в работата с анализантите ни. В този смисъл споделянето на опита ни с анализата, освен може би професионалното любопитство, би донесъл и някои ползи по отношение на собствената ни работа, която, така или иначе, е твърде индивидуално занимание. 
 
Семинарът е предназначен само за пълноправни и асоциирани членове на АБПП и ще се проведе в онлайн платформата ЗУУМ от 10:00 до 12:30 ч, на 18.02.2023 г. Регистрираните участници ще получат на посочения от тх имейл информацията за достъп до срещата.
 
Краен срок за регистриране: 16.02.2023 г.
 
Напомняме, че записи от събитието няма да бъдат правени.
 
За допълнителна информация можете да се обръщане към водещия на семинара д-р Александър Петров на имейл addp@protonmail.com.