Петте случая на Фройд: Представяне на „Малкият Ханс“

Петте случая на Фройд: Представяне на „Малкият Ханс“

Дата/Час
13/11/2021
10:00 - 12:00

Категория
5-те случая на Фройд


Уважаеми колеги,
Каним Ви да участвате в първия от обучителните семинари на АБПП върху петте случая на Фройд, посветен на „Малкият Ханс“, с водещ д-р Александър Петров.

„Малкият Ханс – анализа на фобията на едно петгодишно дете“

Текстът на „Малкият Ханс“ се появява през 1909 г. В изложението на случая самият Фройд прави уговорката, че „не внася нищо ново“, че значението му за анализата се намира в едно „онагледяване“ на концепциите му за сексуалността изложени в „Три приноса в теорията за пола (сексуалността)“ от 1905 г. Ще бъдат дискутирани и казаното от Франсоаз Долто по отношение на видовете „кастрация“, както и Семинар 10 на Лакан „Тревогата“ , доколкото през тях може да се направи още един прочит на фобията на Ханс и дават пространство за концептуализиране на понятия като „тревога“ и „страх“.

Работата по този случай ще се организира около три области –

мястото на кастрационния комплекс и мястото на симптома;

едипова и „неедипови“ кастрации; изтласкването и означаването;

страх и тревога

Литература:

1.“Малкият Ханс, анализа на фобията на едно петгодишно момче“ ; Критика и Хуманизъм 2011 г.

2. „Психология на сексуалността“ ; Христо Ботев 1991 г. („Трите приноса“ на Фройд могат да се намерят и в „Анатомия на чувствата“ ; Евразия 1995 г. и в „Детската душа“ ; Евразия 1993 г.)

3. „Несъзнаваният образ на тялото“ Франсоаз Долто, издадена от „Център за психосоциална подкрипа“ и АБПП.

4.  Жак Лакан, Семинар 10 „Тревогата “

https://www.valas.fr/IMG/pdf/THE-SEMINAR-OF-JACQUES-LACAN-X_l_angoisse.pdf

Семинарът ще се проведе онлайн в платформата ZOOM. Регистрираните и заплатили таксата участници ще получат информация за достъп по имейл.

Краен срок за регистрация: 08.11.2021 г.