Петте случая на Фройд: Представяне на „Президентът Шребер“

Петте случая на Фройд: Представяне на „Президентът Шребер“

Дата/Час
02/06/2022
19:00

Местоположение
ул. "Ангел Кънчев" № 43

Категория
5-те случая на Фройд


Уважаеми колеги,

Каним Ви да се включите в семинара, разглеждащ последния семинар от включените в поредицата „Петте случая на Фройд“ – Представяне на „Президентът Шребер“. Негов водещ е доц. Диана Циркова.

Семинарът ще се проведе онлайн в платформата ZOOM. Всички регистрирани участници ще получат на предоставения от тях имейл линк и парола за достъп.

Анотация:

„Човешкото същество не може да бъде разбрано извън лудостта – освен това не би било човешко, ако лудостта не беше вътрешната граница на свободата му.“  (Жак Лакан, „За въпроса предхождащ всяко възможно лечение на психозата“)

Каня Ви да прочетем още веднъж случая Шребер. Не само защото това е основният текст на З.Фройд за психозата. В него, освен въпроса за срещата на психоанализата с психозата, можем да проследим мястото на понятията „изтласкване“, „нарцисизъм“, „проекция“, във Фройдовата теория. Мемоарите на Шребер ще разкрият механизмите в инвестирането на халюцинаторния свят на лудостта, изграждането на параноялната конструкция като защита и като опит за самолечение.

Лакан прави свой прочит на „Мемоарите“ в семинара „Психозите“ от 1955-56. Полетата на неврозите и психозите не са на едно и също равнище, казва той още в началните страници.  В неговия подход към психозата на преден план е изведено отношението на човека към означаващото. „Психотикът не знае езика, на който говори“, казва Лакан. Как стои въпросът за „превода“ на този език в психоаналитичната клиника?

През 1957-58г. Лакан отново ще направи прочит на случая Шребер в текста си „За въпроса предхождащ всяко възможно лечение на психозата“. Като имаме предвид този текст ще разсъждаваме около един от проблемите на нашето съвремие „Защо изчезва субектът, поставен в координатна система зададена от невронауките и бихевиоризма?“.

Библиография

  1. Вание А., СТРАХ, ПАРАНОЯ И ПОЛИТИКА, Psychoanalytic Review, 97 (2), April 2010
  2. Кинодо, Ж.-М., Читая Фрейда,изд. Когито-Центр , Москва, 2012
  3. Лакан Ж. „Семинары“, книга 3, Психозы (1955-1956), изд.Гнозис/Логос, Москва, 2014
  4. Лакан Ж. О вопросе, предваряющем любой возможный подход к лечению психоза, https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9B/lakan-zhak/instanciya-bukvi-v-bessoznateljnom-sbornik/4
  5. Лийдър Д. „Какво е лудостта“, изд. ЦПСП, 2019
  6. Мелман Ч., Параноя /преведена в работна група „Аутизъм и детска психоза“/
  7. Психозите. Приносите на лаканианската психоанализа, изд. Сиела, 2013
  8. Фройд З. „Психоаналитични бележки върху един автобиографично представен случай на параноя (dementia paranoides), в „Психоанализа – теория и терапия“, изд.Критика и хуманизъм, 2003
  9. Фройд З., Един противоречащ на психоаналитичната теория случай на параноя, , изд. Евразия, 1997, стр.275-286