Склоновете на означаващото: формулите на метафората и метонимията в работата на Ж. Лакан

Склоновете на означаващото: формулите на метафората и метонимията в работата на Ж. Лакан

Дата/Час
31/01/2021
10:00 - 13:00

Категория


Уважаеми колеги,

Каним ви да вземете участие в предстоящия онлайн семинар, озаглавен „Склоновете на означаващото: формулите на метафората и метонимията в работата на Ж. Лакан“. Този семинар се явява планирано продължение на семинара, изследващ въпросите на езика в психоанализата, който бе проведен през ноември 2020 година.
В настоящата среща ще се занимаем с ключовите тропи от реториката и техните формули, които Лакан подема в 3-тия си семинар след публикуването на централния труд на Роман Якобсон „Два аспекта на езика и два типа афазии“, а впоследствие заемат централно място в семинар 5 – „Формациите на несъзнаваното“.
Изследването на метафората и метонимията заема ключово място в работата на Лакан от този период, в разбирането му за структурата на езика и на символния регистър и му дава основа за формализирането на цяла серия от разбирания и понятия в психоанализата, започвайки от формациите на несъзнаваното в понятията на Фройд за сгъстяване и изместване, формирането на невротичния симптом, прочита му на кастрационния и Едипов комплекс, изработването на понятието за бащината метафора и  пораждането на самия субект на несъзнаваното.

Вход: Безплатен
Платформа: Zoom
Дата: 31-ви Януари 10:00

Линк за срещата в ZOOM:

Meeting ID: 814 9847 6719
Passcode: 441400
Водещ: Валентин Йорданов