НА КАКВО НИ УЧАТ ДЕЦАТА, КОИТО НЕ НАУЧАВАТ

НА КАКВО НИ УЧАТ ДЕЦАТА, КОИТО НЕ НАУЧАВАТ

Дата/Час
01/10/2017
9:00 - 17:30

Местоположение
"Бизнес инкубатор", гр. Бургас

Категория
Обучения


Обучението е с продължителност 16 учебни часа, разпределени по следния начин: 4 часа предварителна работа по индивидуално изпратени материали, 8 часа присъствено обучение и 4 часа индивидуална работа по казус след приключване на обучението.

Програма

За повече информация:

https://espacepsy-bg.org/education/training-programs-with-mon/what-teach-us-the-children-who-do-not-learn/