На какво ни учат децата, които не научават

НА КАКВО НИ УЧАТ ДЕЦАТА, КОИТО НЕ НАУЧАВАТ

Трудности на детето в училище и трудности на училището с децата, това са две измерения, които ще бъдат изследвани в тяхното реципрочно взаимодействие. В съвременната дискусия има две позиции: от една страна стоят тези, които смятат, че неадаптираното към училище дете трябва да бъде лекувано и го разглеждат като обект на медицината. От друга страна са тези, за които самата училищна структура е неадаптирана към детето и отговорна за училищния провал. За няколко десетилетия, изучаването на училищните трудности е преминало от едно морално схващане (мързеливото дете), през една патологична медицинска концепция (проблем в невро-физиологичното базисно функциониране), за да стигне до една социологична гледна точка, където провалът се дължи на неадекватността на училищните структури спрямо една не-малка част от популацията. Училищните проблеми са често първия покриващ симптом – проява на много по-сложна патология.
Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно: • Желанието и способността на детето да се учи; • Анализ на различните причини за провал на детето в училище – семейството, желанието на учителя; • Специфични трудности в научаването. Изоставане в училище. Провал в училище. Училищна фобия. Практическата част включва: • Работа с казуси • Наблюдение и събиране на клиничен материал за специфичните прояви на трудностите и провалите в ученето • Подходи в практическата работа.

Лице за контакт: Диана Циркова
Телефон: 0886 341 394
E-mail: dianatsirkova@yahoo.com