Поясняване на концепта за несъзнаваното на Фройд

Поясняване на концепта за несъзнаваното на Фройд

Дата/Час
19/06/2015
18:00 - 20:00

Местоположение
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Категория
Открити лекции


Уважаеми колеги,

Френският психоаналитик Пиер Мари ще изнесе публична лекция на тема „Поясняване на концепта за несъзнаваното на Фройд, изхождайки от философията на обикновения език на Витгенщайн и Остин“ в Нова Конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, бул. „Цар Освободител“ № 15.
Вход свободен.


Пиер Мари е психиатър, шеф на психиатрично отделение, философ и ученик на Кангилем, ревизионист на идеализма на Лакан и на натурализма на Фройд. Занимава се с филофофия на обикновения език.