Семинари на д-р Патрик Деларош

Предстоящи събития

Семинар с д-р Патрик Деларош: Несъзнаваното и културата

Минали събития

Отпадащите от училище

Топика и динамика на нарцисизма в юношеството – I част

Топика и динамика на нарцисизма в юношеството – II част

Топика и динамика на нарцисизма в юношеството

Клиника при юношите – първа част

Клиника при юношите – втора част

Клиника при юношите – трета част

Приносът на психоаналитичния подход към предоставянето на социални услуги – 1

Приносът на психоаналитичния подход към предоставянето на социални услуги – 2

Приносът на психоаналитичния подход към предоставянето на социални услуги – 3

Приносът на психоаналитичния подход към предоставянето на социални услуги – 4

Трансферът

Децата със СОП. Между педагогика и психология

Преминаването към действие при юношите. Риска от самоубийство.

Терапевтични индикации

Идентификацията – четвърти семинар