Фрагменти от една психоаналитична психотерапия на дете

РЕЗЮМЕ: Разгледан е случай на седегодишно момче, с проблеми в поведението и неспособност да се учи. То повтаря един същи клас за втора година. Според родителите причината е дългогодишна болест и тежка операция на бащата преди 2 години. Въпреки психическата и физическата нестабилност на детето, психологическото изследване показва нормално интелектуално развитие за възрастта му. Проследявайки началото […]

Първа глава от книгата “Юношеството”

Това е първа глава от книгата “Юношеството” на френския психоаналитик и детски психиатър д-р Патрик Деларош, член на “Espace analytique” – Париж. Издаването на книгата на български език предстои. Преводът е на д-р Анастасия Гамова. ВЪВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ НА ПОНЯТИЕТО ЮНОШЕСТВО 1. ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО ЮНОШЕСТВО Както понятието детство формулирано от Филип Ариес, така и понятието […]