Първа глава от книгата “Юношеството”

Това е първа глава от книгата “Юношеството” на френския психоаналитик и детски психиатър д-р Патрик Деларош, член на “Espace analytique” – Париж. Издаването на книгата на български език предстои. Преводът е на д-р Анастасия Гамова. ВЪВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ НА ПОНЯТИЕТО ЮНОШЕСТВО 1. ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО ЮНОШЕСТВО Както понятието детство формулирано от Филип Ариес, така и понятието […]