Литература и психоанализа: Да бъдеш или не: идентификация и игра