Постигнати резултати от 2008 г. насам:

Одобрени и сертифицирани са 16 програми за квалификационно обучение на педагогически специалисти
Съвместно с Френско-българския културен институт в София са реализирани над 12 стажантски програми
Преведени и издадени над 25 значими произведения на френски и британски психоаналитици
Реализирани над 30 видео интервюта с психоаналитици, участвали в българо-френските семинари
Организирани и проведени над 60 клинични семинара
Организирани и проведени над пет Летни училища
Проведени 4 френско-български конгреса