СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА – втори модул

СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА – втори модул

Дата/Час
25/02/2024
10:00 - 15:00

Категория
Обучения


Уважаеми колеги,

На 24.02.2024 г., от 10:00 до 15:00 ч, ще се проведе обучение на тема „Специфични проблеми в работат с осиновени деца“ – втори модул“ в онлайн платформата ЗУУМ. Регистрираните и заплатили таксата участници ще получат информация за достъп на посочения от тях имейл в деня преди семинара.

Напомняме, че записи от събитието не се допускат и не изпращаме потвърдителен имейл за регистрация.

Таксата за правоучастие е в размер на

  • 150 лв.
  • 120 лв. за членове на АБПП

Представяне на съдържанието:

Като всяко ново начало, тръгването на детска градина и на училище активизират у осиновеното дете въпроси около инвестирането на „новото семейство”, което не винаги е безпроблемно. Кога става въпрос за възпитателни проблеми и кога за патология при детето? Дали наличната симптоматика ни насочва към проблематика преди осиновяването или е продукт на недобре случило се осиновяване? Каква е ролята на приемането или отхвърлянето от страна на учителя, спрямо тези деца? Изучаването и познаването на факторите, предизвикващи психическа ранимост, на проявите у детето на неговото страдание биха позволили на психолога да се ориентира по-добре в тази сложна проблематика.

Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно: • Осиновяването и рискови фактори за неуспешното осиновяване, от страна на детето и от страна на осиновителите. • Успешното осиновяване. • Осиновеното дете и училището. • Прояви на ранимост у осиновеното дете, свързани с реакцията на учителя. • Проблематика, свързана с идентичността при детето – митомания, бягства, кражби, налудност върху въпроса за произхода.

Практическата част включва: • Подходи за интервюиране на родители и учители.

За повече информация се свържете с Диана Циркова, E-mail: dianatsirkova@yahoo.com, тел.0886341394