Специфични проблеми в работата с осиновени деца – първи модул

Специфични проблеми в работата с осиновени деца – първи модул

Дата/Час
24/02/2024
10:00 - 15:00

Категория
Обучения


Уважаеми колеги,

На 24.02.2024 г., от 10:00 до 15:00 ч, ще се проведе обучение на тема „Специфични проблеми в работат с осиновени деца“ – първи модул“ в онлайн платформата ЗУУМ. Регистрираните и заплатили таксата участници ще получат информация за достъп на посочения от тях имейл в деня преди семинара.

Напомняме, че записи от събитието не се допускат и не изпращаме потвърдителен имейл за регистрация.

Таксата за правоучастие е в размер на

  • 150 лв.
  • 120 лв. за членове на АБПП

Представяне на съдържанието:

Осиновените деца могат да проявяват белези на психическа чупливост и нестабилност, свързани с премеждията, през които са преминали – изоставяне, пребиваване в институция за отглеждане, осиновяване. Често срещаната непълна или липсваща информация за живота им преди осиновяването – данни за биологичните родители, преживян травматизъм и други се отразява патогенно на възможността им да изградят идентичност и родствени връзки спрямо новото семейство.

Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно: • Изоставянето – рискови моменти, ефектите на загубата върху детето, историята на изоставянето. • Изследване на депресивната семиотика при детето. Симптоми, свързани с депресивното страдание. Симптоми като защита срещу депресивната позиция. Депресивният еквивалент. Депресията, в зависимост от възрастта на детето • Понятието травматизъм. Ранен травматизъм. • Белези на афективен дефицит – дефиниция. Клиника (хоспитализъм, раздяла, проблемни семейства)

Практическата част включва методи и техники за събиране на анамнеза и реконструкция на историята на осиновеното дете.

За повече информация се свържете с Диана Циркова, E-mail: dianatsirkova@yahoo.com, тел.0886341394