СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА – ВТОРИ МОДУЛ

СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА – ВТОРИ МОДУЛ

Дата/Час
30/09/2018
9:00 - 17:30

Местоположение
"Бизнес инкубатор", гр. Бургас

Категория
Обучения


Обучението е с продължителност 16 учебни часа, разпределени по следния начин: 4 часа предварителна работа по индивидуално изпратени материали, 8 часа присъствено обучение и 4 часа индивидуална работа по казус след приключване на обучението.

Покана

Програма Бургас 30-09-18