Специфични проблеми в работата с осиновени деца – първи модул

Специфични проблеми в работата с осиновени деца – първи модул

Дата/Час
21/04/2018
9:00 - 17:00

Местоположение
ул. "Ангел Кънчев" № 43

Категория
Обучения


Уважаеми колеги,
На 21. април в гр. София ще се проведе квалификационно обучение на тема „Специфични проблеми в работата с осиновени деца – първи модул“ с продължителност 16 учебни часа, от които 8 са присъствени. Цената на обучението е в размер на 90 лв.
Желаещите да се включат в обучението трябва да попълнят приложената регистрационна бланка. При записване за участие и във втория модул на обучението, който ще се проведе на 22. април 2018 година, участниците могат да ползват отстъпка от цената. Общата сума за двете обучения е 160 лв.
ПОКАНА
ПРОГРАМА