Четене на Семинар XX на Жак Лакан “Encore“ с Андре Мишелс

Четене на Семинар XX на Жак Лакан “Encore“ с Андре Мишелс

Дата/Час
04/12/2021 - 05/12/2021
10:00 - 17:00

Категория
Събития - български


Уважаеми колеги,

Продължаваме работата си по тазгодишния семинар „Четене на Семинар ХХ на Жак Лакан „Още”” с д-р Андре Мишелс. На тази среща ще спрем вниманието си върху Глава 4, Глава 5 и Глава 6 – За женската сексуалност. Границите на любовта и познанието.
С експозета от българска страна ще се включат д-р Десислава Гъдева и Надежда Алмквист.
Семинарът ще се проведе онлайн, в платформата ZOOM. Регистриралите се участници ще получат информацията за достъп на посочения имейл.

Семинар XX, „Encore” представлява своеобразен крайъгълен камък в работата на Жак Лакан, по отношение на теми като  сексуалното различие, познанието, насладата (jouissance) и любовта.

В този емблематичен семинар Лакан „обхожда“ полетата на философията, теологията, историята, лингвистиката и математиката, артикулирайки определени пунктове, във връзка с които психоанализата дава уникален принос и интервенира по отношение на горепосочените дискурси.

Считайки, че субектът на психоанализата е последица от това, че Просвещението е отхвърлило реалността, за да се насочи към изследване на Реалното, Лакан се заема в неговия Семинар XX със задачата да артикулира как една възможна психоаналитична наука на Реалното може да трансформира общоприети идеи, касаещи сексуалното различие, битието и познанието.

В своя неповторим реторически стил, мащаб на мисълта и провокативно остроумие, Лакан ни разкрива основополагащите фантазии, подлежащи на различни исторически наложили се мисловни системи, осветлявайки например как философските и религиозни твърдения за „Едното“ на Битието, или Бог,  са свързани с характеристиките на Ерос – или пък как загубата на една синтетична космогония е провокирала амбивалентността на модерната наука – заедно с много други философски и научни възгледи относно субекта, тялото, каузалността и детерминизма, и др.

В края на Семинар XX откриваме и това, че този семинар представлява съществено преразглеждане и на собствените възгледи и идеи на Лакан.

Тези собствени преработки на Лакан поставят редица въпроси, засягащи психоаналитичната клиника и дават нови перспективи, осмисляйки въпросите на езика и сексуализираното тяло и демонстрирайки как четирите дискурса, изведени преди това от Лакан, се операционализират несъзнавано, на различни нива.

Каним ви да се присъедините към нашето „Четене на Семинар XX”, заедно с участието на френските психоаналитици от Espace Analytique – Клод-Ноел Пикман, Андре Мишелс, Катрин Вание и проф. Ален Вание.

Плакатът е изготвен от Лора Русева.