Психопатология на ранното детско развитие

Психопатология на ранното детско развитие

Дата/Час
17/07/2015
10:00 - 17:03

Местоположение
Варна

Категория
Лятно училище


Програма

Петък, 17 юли

10.00 – 11.45 Общите основи на нормално и патологично в психичното на човека. Едиповата ситуация и детската сексуалност – лектор Мимоза Димитрова
11.45 – 12.00 Кафе пауза
12.00 – 13.30 Деца с психози. Техният живот в семейството. Прием и вписване в детска градина и в училище

Първо интервю при прием на семейство с дете – работа по клиничен случай с ролева игра – лектор Мимоза Димитрова

13.30 – 14.30 Обедна почивка
14.30 – 17.30 Изследване на архаичните обекти в психотичния свят на детето чрез приказки – практическо ателие – водещ Диана Циркова

Събота, 18 юли

10.00 – 11.15 Исторически преглед на обособяването на аутизма, като клинична единица. Какво представлява аутизма? Епидемията – аутизъм (новата класификация DSM 5)- лектор М. Лазарова
11.15 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 13.30 Аутистичен риск при бебето – лектор- Д. Гъдева
13.30 – 14.30 Обедна почивка
14.30 – 16.00 Въведение в изследователския подход при създаване на скали за откриване на ранни комуникационни смущения, свързани с аутистичен риск при бебетата – лектор М.Лазарова

Опасността от свръхдиагностициране. Последствията върху отношенията между майката и бебето – лектор д-р Д.Гъдева

16.00 – 16.15 Кафе пауза
16.15 – 18.00 Прожекция на филма: „Децата от зелената роза” и дискусия

Неделя, 19 юли

10.00 – 11.15 Какво ни казват родителите на деца-аутисти  – лектор д-р Д. Гъдева

Страданието на родителите. Как то е свързано със страданието на детето?

Пътят на семейството – от поставянето на диагнозата, до настаняването на детето в институция. Кога са ни благодарни родителите?

11.15 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 13.30 Имагинерното дете.  Родителският нарцисизъм и влиянието му върху детето.Необходимите раздели /кастрации/ в орална и анална фази- лектор В.Вътов

Анотации

Общите основи на нормално и патологично в психичното на човека. Деца с психози

Можем да кажем, че съвсем отчетливо се забелязва в съвременната култура и в нашето ежедневие присъствието и срещата с деца и възрастни, които са различни, странни и за които обичайните начини на комуникация и въздействие не винаги водят до това, което очакваме. След експертното здравно и психологическо оценяване, на което много се разчита, застава въпросът какво да правим, как да работим педагогически, психологически, психотерапевтично с тези деца. В какво се състои субективния подход, който зачита уникалността на психичното и дава възможност за друг тип мислене и друг тип полагане на грижа?

Изследване на архаичните обекти в психотичния свят на детето чрез приказки

практическо ателие

Фантазния живот на психотичното дете е различен. Често сме затруднени да разграничим „въображаемия приятел” от един халюцинаторен обект. Трудно ни е да слушаме накъсаната и несвързана реч, която няма смисъл за нас. Фасцинирани сме от „свръхспособностите”, които част от децата демонстрират.

Доналд Уиникът посочва мястото на терапевта при работа с психотични деца – мястото на терапевта е „да обитава този свят на лудост” , където властват архаични обекти и отношения.

Чрез съчетаване на работа с текстове от приказки и арт терапевтичен подход ще се опитаме да реконструираме този свят, да идентифицираме неговите означаващи и да мислим за смисъла, който те имат за психотичния субект.

Като теоретична референция ще ни служи текстът на Д.Уиникът „Психози и грижи за децата” /в сб. „ От педиатрия към психоанализа”, изд. ЦПСП, БПП, 2010/ и книгата „Отвъд думите – арт терапия с деца от аутистичния спектър”, изд на ЦПСП, 2014

Бебета в аутистичен риск

Дори и най-малкото бебе притежава способности, които ни помагат да разбираме неговите послания без думи. Но тези способности за контакт не могат да бъдат вкарани в употреба от бебетата в аутистичен риск.

Аутизмът е централен проблем в детската психопатология, не толкова поради броя на аутистите, колкото, поради това, че представлява най-тежката патология на човешката психика, която се характеризира със специфично функциониране.

Изследвайки историята на тези деца,става ясно, че през бебешката възраст, те са адресирали ранни белези за своето страдание.

Концептът „аутистичен риск при бебето” е важен за екипите, придружаващи бебето от неговото раждане, за да могат, от една страна, да променят участта на „бебето в аутистичен риск” и , от друга, да бъдат изключително внимателни към риска от стигматизиране, в една възраст, когато нещата могат да са обратими.

Разпознаването на признаците, които представя „бебето в аутистичен риск” е от изключителна важност в отделенията по неонатология, където процентът на тази патология може да е в пъти завишен и където трябва да се мисли не само за реанимацията на тялото на недоносеното, но и за реанимацията на неговият субект.

В хода на обучението ще бъдат разгледани следните основни въпроси:

-Какво представлява аутизмът?

-Защо трябва да се говори за аутистичен риск при бебето, а не за аутизъм?

-Кои са белезите на тази патология?

-За какво свидетелстват родителите на деца – аутисти?

-През какво преминават семействата?

-Новата епидемия – аутизъм

Това обучение би помогнало на всички специалисти, които са в контакт с бебето, да обърнат особено внимание на личността на бебето и на начина, по който то изразява своите емоции.