ПСИХОЛОГИЧНАТА РАБОТА ПРИ ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

ПСИХОЛОГИЧНАТА РАБОТА ПРИ ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Дата/Час
23/09/2017
9:00 - 17:30

Категория
Обучения


Обучението е с продължителност 16 учебни часа, разпределени по следния начин: 4 часа предварителна работа по индивидуално изпратени материали, 8 часа присъствено обучение и 4 часа индивидуална работа по казус след приключване на обучението.

ПРОГРАМА

За повече информация:
https://espacepsy-bg.org/education/training-programs-with-mon/psychological-work-with-children-with-disabilities-and-their-families/

* Обучението ще се проведе в гр. Пловдив. Точният адрес предстои да бъде уточнен.