Структура на интерпретацията, структура на повторението. Психоанализа и език – част 2

Структура на интерпретацията, структура на повторението. Психоанализа и език – част 2

Дата/Час
17/10/2021
19:30 - 22:00

Категория
Психоанализа и език


Уважаеми колеги,

Каним Ви да се включите във втората част на семинара „Психоанализа и език“ с водещ Валентин Йорданов. Този път ще работим по темата „Структура на интерпретацията, структура на повторението“.

Напомняме Ви, че семинарът е напълно безплатен и отворен за всички желаещи. Поради епидемиологичната обстановка срещата ще се проведе в онлайн платформата ZOOM. Информация за присъединяването ще намерите по-долу.

АНОТАЦИЯ

Значима част от хората, търсещи психоанализа, са доведени до кабинета на аналитика от съзнанието за някакво повторение в живота си, което не могат да обяснят. Сякаш една конфигурация от действащи лица и събития сама се възпроизвежда отново и отново отвъд (и дори въпреки) волята и съзнанието. Това повторение се случва (случва себе си) всеки път на различен терен, на различна житейска сцена, с различни актьори, но с една и съща фабула и с поука, която не може да се впише никъде. Психоаналитичният опит още от самото начало е показал на Фройд, че това повторение идва на място, където несъзнаваното не може да се артикулира по друг начин освен да се разиграе, а Лакан прави значителен напредък, като показва, че там ние се срещаме със структура, която функционира аналогично на структурата на митовете, за да се скрепи една невъзможност.

Антропологическото изследване на Клод Леви-Строс върху структурата на митовете има изключителни ефекти в психоанализата и донякъде се смята за основополагащо в тъй нареченото „Завръщане към Фройд“ подето от Ж.Лакан през 50-те години на ХХ век. В този семинар ще разгледаме няколко перспективи, изясняващи схващането за структура в антропологията и начина, по който те могат да осветляват житейското повторение като повторение на структура или на „индивидуален мит“. Това, на свой ред, ще позволи да се демонстрират основни пунктове в психоаналитичната техника и в частност – начина, по който се ориентираме в конфигурацията на Едиповата драма и в начина, по който подхождаме към интерпретацията й.

Препоръчителни текстове:

Ж. Лакан

„Индивидуалният мит на невротика или поезия и истина в неврозата„ (непреведен) ; “Le Mythe individuel du névrosé ou poésie et vérité dans la névrose“ (1953) Ornicar? 17, 1978

З. Фройд

„Припомняне , повторение и преработка” [Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten, 1914] поместен в “Изкуството на психоанализата"София , 1998 г. Евразия

„Конструкциите в психоаналитичното изследване“ [Konstruktionen in der Analyse, 1937] поместен в “Изкуството на психоанализата"София , 1998 г. Евразия

„Тотем и табу“ [Totem und Tabu,(Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker),1913], Критика-и-хуманизъм, 2013

Клод Леви-Строс

От „Структурална Антропология – Том 1“, 2015 г., Захарий Стоянов:

„Структурата на митовете“

„Символната ефикасност“

“Структуралният анализ в езикознанието и в антропологията"

Информация за присъединяване към събитието:

Join Zoom Meeting


https://us02web.zoom.us/j/84576804693?pwd=Z0I2TEI2OFNRY1JZYkJUSjE2YVArdz09

Meeting ID: 845 7680 4693

Passcode: 349718