Психоанализа и език. Структура, мит, повторение

Психоанализа и език. Структура, мит, повторение

Дата/Час
17/10/2021
19:30 - 22:00

Категория
Психоанализа и език


Уважаеми колеги,

Предлагаме на Вашето внимание поредния семинар, организиран от АБПП, с водещ Валентин Йорданов. Семинарът е структуриран в три части и е безплатен за всички желаещи да се включат. Ще се проведе в онлайн платформата ZOOM.

Семинарът “Психоанализа и език" цели да бъде продължение на семинарите, проведени от АБПП в края на 2020 и началото на 2021 година върху въпросите за езика и речта в практиката и теорията на психоанализата, изследвани през трудовете на Ж. Лакан в периода 1953-1959 година (Семинари I до VI).

Фокусът на работата ще е да се продължи и затвърди разбирането на няколко поколения клиницисти, че задълбоченото изследване на функцията на речта и полето на езика в психоанализата има потенциала да трансформира всяка практика и нейния хоризонт. За тази цел приоритет ще бъде подпомагането на личния прочит на всеки участник чрез щателно изследване на нововъведенията, направени от Лакан в теорията и практиката, в контекста както на спомогналите разработки от други хуманитарни науки (лингвистика, антропология, философия), така и на съвсем конкретните технически трудности, които са изисквали тази нова перспектива и с които повече от половин век по-късно продължава да се сблъсква всеки практикуващ.

Трудовете на Ж. Лакан често се оказват значително предизвикателство дори за професионалисти със значителен опит, а за навлизащите в сферата могат да се превърнат в непреодолимо изпитание. Семинарът си поставя за цел да оспори популярната заблуда, че Лакан е недостъпен, и да покаже, че въведението в неговите трудове е по силата на всеки, положил усилието, което самият Лакан е изисквал от обучаващите се психоаналитици.

Информация за достъп до срещите:

Част I. Поле на означаващото – 19.09.2021 (неделя), от 19:30 до 22:00

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84244561290?pwd=ZlNrZDZrY3F6Rk82RXZENzBtZzUwUT09

Meeting ID: 842 4456 1290

Passcode: 494672

Част II. Структура на интерпретацията, структура на повторението – 17.10.2021 (неделя) от 19:30 до 22:00

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84576804693?pwd=Z0I2TEI2OFNRY1JZYkJUSjE2YVArdz09

Meeting ID: 845 7680 4693

Passcode: 349718

 

Част III. Несъзнаваното – пет коментара на Ж. Лакан, 21.11.2021 (неделя) от 19:30 до 22:00

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83769789250?pwd=YjRuR1B1TTZLcjVqVkM0akx3MkFhQT09

Meeting ID: 837 6978 9250

Passcode: 899108

БИБЛИОГРАФИЯ:

Jacques Lacan (Жak Лакан):

Le séminaire, Livre I: Les écrits techniques de Freud, 1953-1954, Paris: Seuil, 1975.  (Семинар I 1953-1954 “Техническите текстове на Фройд”, непреведен)

Le séminaire, Livre II: Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, 1954-1955, (texte établi par Jacques-Alain Miller), Paris: Seuil, 1978. (Семинар II 1954-1955 “Азът в теорията на Фройд и в техниката на психоанализата”, непреведен)

Le séminaire, Livre III: Les psychoses, 1955-1956, Paris: Seuil, 1981.(Семинар III 1955-1956 “Психозите”, непреведен)

Le séminaire, Livre IV: La relation d'objet, 1956-1957, Paris: Seuil, 1994. (Семинар IV 1956-1957 “Обектното Отношение”, непреведен)

Le séminaire, Livre V: Les formations de l'inconscient, 1957-1958, (texte établi par Jacques-Alain Miller), Paris: Seuil, 1998. (Семинар V 1957-1958 “Формации на несъзнаваното”, непреведен)

Écrits, Paris: Seuil, 1966. (непреведен)

Claude Lévi-Strauss (Клод Леви-Строс):

Anthropologie structurale, Paris, Plon, juillet 1958 ( Структурална антропология том 1, издателство „Захарий Стоянов“, 2015)

Myth and Meaning, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1978 (Мит и смисъл, непреведен)

Les Structures élémentaires de la parenté, Paris, La Haye, Mouton, 1967 (1re éd. 1949 (Presses universitaires de France)) (“Елементарни структури на родството”, непреведен)

Émile Benveniste (Емил Бенвенист):

Езикът и човекът (“Наука и изкуство, София“ 1993, сборник със статии взети от Problèmes de linguistique générale, t. 1, Paris, Gallimard, 1966. и Problèmes de linguistique générale, t. 2, Paris, Gallimard, 1974)