Фантазмът – четвърти семинар

Фантазмът – четвърти семинар

Дата/Час
09/05/2015
10:00 - 17:00

Местоположение
Заседателна зала на СБХ

Категория
Френско-български семинари


Клод-Ноел Пикман, “Хистеричният фантазъм”,
Мари Пезанти, “Инфантилното във фантазма”,
Милкана Лазарова, “Някои акценти върху произхода и етапите на фантазма”.