Литература и психоанализа: „Границите на знание и желание. Фауст“ – първа среща

Литература и психоанализа: „Границите на знание и желание. Фауст“ – първа среща

Дата/Час
27/10/2022
18:30 - 20:30

Местоположение
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Категория
Границите на знание и желание. Фауст


Уважаеми колеги,

„Границите на знание и желание. Фауст“ е темата, на която ще бъде посветена съвместната работата на филолози и психоаналитици в семинара „Литература и психоанализа“ (2022-2023). Семинарът се организира от Асоциация „Българско психоаналитично пространство“ и Катедра „Теория на литературата“ на Софийския университет, като през новата академична година ще бъде неговото седмо издание след „Едип“ (2016-2017); „Нарцис и нарцисизъм“ (2017-2018); „Съблазняването“ (2018-2019), „Да бъдеш или не: идентификация и игра“ (2019-2020); „Интерпретацията“ (2020-2021); „Пренос и любов“ (2021-2022).

Семинарът традиционно се провежда в Софийския университет „Св. Климент Охридски“  в последния четвъртък на месеца от 18. 30 ч. Към него свободно може да се присъедини всеки, който има желание и интерес към представената проблематика.

Тази година първата среща от семинара ще проведем в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“. Текстът, върху който ще работим, е Наградата „Гьоте“ на Зигмунд Фройд.

Участници: Мимоза Димитрова, Розалина Дочева, Мария Калинова и Огнян Ковачев. Модератор: Камелия Спасова

АРГУМЕНТ НА СЕМИНАРА