Въведение в структурализма и във въпросите за езика в психоанализата

Въведение в структурализма и във въпросите за езика в психоанализата

Дата/Час
15/11/2020 - 22/11/2020
10:00 - 13:30

Местоположение
ул. "Ангел Кънчев" № 43

Категория


Уважаеми колеги,

Каним ви да се включите в нов семинар, с водещ Валентин Йорданов, на тема „Въведение в структурализма и във въпросите за езика в психоанализата. Сосюр, Строс, Якобсон, Бенвенист – систематизирана подготовка за четенето на Ж.Лакан от периода 1951-57 г.

Срещите ще се състоят на адрес: ул. „Ангел Кънчев” 43, в неделя сутрин, от 10:00 до 13:30 ч., на 15-ти и 22-ри ноември 2020 г., с опцията за допълнителна среща на 29-ти ноември, ако ходът на работата го изисква.

АНОТАЦИЯ:

Целта на този семинар е да направи обзор на два от най-важните теоретични стълба, стоящи в основата на преработката, която Лакан прави върху творчеството на Фройд в периода 1951-1957 г. и сам нарича „Завръщане към Фройд“ – структуралната лингвистика и структуралната антропология. Работата ще бъде ориентирана по начин, който да помогне на навлизащите в тази тематика да добият представа за основните теоретични схващания на структуралната лингвистика и антропология, да се запознаят с основните текстове в двете дисциплини и да се ориентират в многообразието от връзки с психоанализата така, както Лакан ги извежда в своята работа от този период.

План на работата:

  1. Исторически обзор на развитието на структурализма;
  2. Структуралната лингвистика на Ф. дьо Сосюр – „Курс по обща лингвистика“;
  3.  Прецизиране и развитие на теорията на дьо Сосюр от Е. Бенвенист и Р. Якобсон
  4. Структурализмът в антропологията – Клод Леви-Строс
  5.  По-късни приноси към развитието на теорията на Лакан: Якобсон (две оси на езика – метафора и метонимия), Бенвенист (Теорията за анализ на дискурса – énoncé и énonciation);
  6. Обзор на литературата – проправяне на пътища.

Библиография:

Ф. дьо Сосюр , „Курс по обща лингвистика”
Рой Харис, Четене на Сосюр”*
Терънс Гордън, Сосюр за начинаещи“ *
Клод Леви-Строс, „Структурална антропология“, том първи; „Елементарни структури на родството”*; „Въведение в работата на Марсел Мос”; „Мит и смисъл”*; „Суровото и готвеното”*;  „Произходът на маниерите на хранене на масата“*

Борис Вайсман, „Въведение в Клод Леви-Строс и структуралната антропология”*

Маркос Зафиропулус, Лакан и Леви-Строс – завръщането към Фройд 1951-1957“*

Жоел Дор,  „Въведение в четенето на Лакан: несъзнаваното структурирано като език”*

М.Мос,  „Подаръкът“

Роман Якобсон, „Фундаменти на езика”*

Ричард Брадфорд, „Якобсон – Живот, език, изкуство”*

Е.Бенвенист, „Езикът и човекът”

* Непреведен текст. Заглавието на български е собствен превод.

За повече информация и заявяване на участие пишете на:

valentin.n.yordanov@gmail.com