Прочетох нещо интересно

Прочетох нещо интересно

Дата/Час
06/12/2014
10:00 - 17:00

Местоположение
Бул. Евлоги и Христо Георгиеви 39

Категория
Вътрешни семинари


Първа сесия

Модератор: Мимоза Димитрова

10.00-10.10 Откриване (М.Димитрова)

10.10-10.30 Прочетох нещо интересно…. за аутизма – Десислава Гъдева

10,30 – 10.50 Прозренията на Блажени Августин в неговите „Изповеди“ от 4-ти век Елка Божкова

10.50 -11.10 „Погледа и гласа като любовни обекти“ – представяне на сборник под редакцията на Славой Жижек и Рената Салекл – Иван Дулов

11.10-11.40 Дискусия

11.40- 12.00 Пауза

Втора сесия

Модератор: Десислава Гъдева

12.00 -12.20 Няма/не съществува сексуална връзка- към прочита на XX семинар – Мимоза Димитрова

12.20-12.40 „Утрояването на дъщерите“от Жаклин Арпман(Белгия) и някои теоретични размишления на Жинет Мишо за връзката литература – психоанализа от книгата й „От Софокъл до Пруст, от Нервал до Булгаков…..опит за лаканианска психоанализа“ –Розалина Дочева

12.40-13.00 Дискусия

!3.00-13.10 Пауза

Трета сесия

Модератор: Венцислав Вътов

13.10-13.30 „Човекът и неговата психоза” от Гизела Панков – Ирина Калбанова

13.30-13.50 „Мъртвата майка” – едно значимо допълнение на Андре Грийн към клиниката на ранното детство- Ирина Атанасова

13.50-14.10 „Знаци на аутизъм в детството. Разпознаване и ранни интервенции“ Експозе върху лаканианската психоаналитична част на сборника – Милкана Лазарова

14.10-14.40 Дискусия и закриване