Основи на психоаналитичната клиника: Едип, идентификация, кастрация – Едип в генезиса на психоаналитичната клиника

Основи на психоаналитичната клиника: Едип, идентификация, кастрация – Едип в генезиса на психоаналитичната клиника

Дата/Час
17/09/2022
10:00 - 12:00

Категория
5-те случая на Фройд


Уважаеми колеги,

През изминалата година наченахме прочита на „Петте случая на Фройд”. Под това заглавие са обединени впоследствие при издаването си пет психоаналитични клинични разработки на Фройд, направени между 1901г. и 1914г. Това са описанията на случаи на неговите пациенти „Дора“ (1905 [1901]), „Човекът Плъх“(1909) и „Човекът Вълк“ (1918 [1914]), на работата му върху случая на „Малкият Ханс“  (1909),  както и психоаналитичната разработка върху мемоарите на „Председателят Шребер“ (1911). През идната година продължаваме нашата работа върху тези текстове, в рамките на семинар на тема: „Основи на психоаналитичната клиника: Едип, идентификация, кастрация“ , в опит да изследваме генезиса на тези три основополагащи концепта и връзката им с разработките на Фройд от петте случая. Така, от една страна ще се опитаме да проследим във времето изработването на трите понятия, а от друга, да очертаем спецификите на психоаналитичния подход в клиниката, като си служим с материала на текстовете от „Петте случая”, представящи различни клинични картини на неврози и психози.

Каним Ви да се включите в първия от тази поредица семинари – „Едип в генезиса на психоаналитичната клиника“, с водещ Иван Дулов.

Семинарът ще се проведе изцяло онлайн, на 17.09.2022 г., от 10:00 до 12:00 ч., в платформата ЗУУМ. Таксата за правоучастие е в размер на 20 лв. за членове на Асоциацията и 60 лв. за външни участници.

Регистрираните участници, платили таксата за правоучастие, ще получат информацията за достъп на посочения в регистрационната бланка имейл. Срокът за регистриране и заплащане на таксата е 15.09.2022 г.

Моля, обърнете внимание, че записи на събитието не се допускат и няма да бъдат правени.

АРГУМЕНТ

Едип в генезиса на психоаналитичната клиника – АНОТАЦИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ