Международен симпозиум: „Антропологията на Достоевски. Човекът като проблем и като обект на изображение в света на Достоевски”

Международен симпозиум: „Антропологията на Достоевски. Човекът като проблем и като обект на изображение в света на Достоевски”

Дата/Час
23/10/2018 - 26/10/2018
0:00

Категория
Открити лекции


Участие на аналитици от „Еспас аналитик” Париж и от Българско психоаналитично пространство (АБПП) в международен симпозиум : „Антропологията на Достоевски. Човекът като проблем и като обект на изображение в света на Достоевски”

Симпозиумът се състоя от  23 до 26 октомври 2018г. в София. Той бе организиран от „Българско общество Ф.М.Достоевски” и подкрепен от Българска Академия на науките, Софийски университет „Св.Климент Охридски” и фонд „Научни изследвания”. Ръководителите на тези най-авторитетни български научни институции, както и Кмета на София изпратиха поздравителни адреси към участниците.

Официалните езици  бяха руски и английски.

 

Научната работа  на симпозиума бе открита с доклад за есхатологията на Достоевски, изнесен от акад. Сергей Хоружий, математик, философ и водещ изследовател на православния аскетизъм и мистика.

След това тя продължи  в рамките на три дни в сградата на Ректората на СУ.

Проф. Емил Димитров(БАН), председател на Организационния Комитет на симпозиума, започна работата в първата секция с доклад на тема: „Полът при Достоевски: страст, сладострастие, разврат”.

Програмата се разгърна в рамките на три дни в две паралелни научни секции. Учени от Русия, Италия, Япония,САЩ, Бразилия, Германия, Испания, Украйна, Полша, Унгария, Сърбия, Гърция и България, водещи изследователи на Достоевски, на  европейската култура, литература и философия, изнесоха доклади и участваха в дискусиите на форума.

В научната програма на симпозиума за първи път в дългата традиция на  международни конференции и конгреси, посветени на творчеството на Достоевски, се  включиха и психоаналитици. На 25 октомври в едно от заседанията на симпозиума, председателствано от Мимоза Димитрова, бяха представени два психоаналитични доклада. Андре Мишелс (ЕА) говори на тема : „Бог е мъртъв, нищо вече не е позволено- една трагедия на нашето време. Лакановият прочит на „Братя Карамазови”, а М.Димитрова (АБПП) за „Княз Мишкин- между разбирането и интерпретацията”. На това заседание доклади прочетоха още Мария Гидини (университет на Парма), Елена Бистрова и Галина Сабат от Украйна.  Техните теми за невъзможната изповед, физиогномиката и фотографичността в структурата на езика на романите на Достоевски, както и за антиутопията от Достоевски до Замятин се преплитаха в определени точки с представените психоаналитични прочити на трагичното и реалното на травмата.

Симпозиумът имаше  богата културна програма.

Предстои издаване на сборник с докладите. За повече информация посетете сайта на „Българско общество Достоевски”: https://bod.bg.