Нарушения в поведението: лъжата, кражбата, бягствата, агресията

Нарушения в поведението: лъжата, кражбата, бягствата, агресията

Дата/Час
25/11/2017
9:00 - 17:30

Местоположение
Варна

Категория
Обучения


Обучението е с продължителност 16 учебни часа, разпределени по следния начин: 4 часа предварителна работа по индивидуално изпратени материали, 8 часа присъствено обучение и 4 часа индивидуална работа по казус след приключване на обучението.

ПОКАНА

ПРОГРАМА

За повече информация:

https://espacepsy-bg.org/education/training-programs-with-mon/disorders-of-behavior-lying-stealing-truancy-aggression/