Децата със СОП. Между педагогика и психология

Децата със СОП. Между педагогика и психология

Дата/Час
28/05/2016
10:00 - 17:00

Местоположение
Заседателна зала на СБХ

Категория
Семинари на д-р Патрик Деларош


Когато се казва специални образователни потребности, се подразбира физическо или психично увреждане. Това налага йерархия на грижите. Докато, всъщност, в този сложна област приоритет трябва да има желанието на субекта. Защото той ще е този, който ще участва в работата със специалистите. Ще мислим в тази посока, посредством ситуациите, споделени от участниците на семинара.

Таксата за правоучастие е в размер на 60 лв.за един участник и 80 лв.за двама участника от една институция.
Краен срок за плащане: 20 май 2016 година, (петък) по банков път.

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ
СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ПСИХОАНАЛИТИЧНО ПРОСТРАНСТВО”
IBAN BG84BPBI79401063444301
BIC BPBIBGSF