Училище по детска психопатология – Модул 3

Училище по детска психопатология – Модул 3

Дата/Час
29/01/2022 - 30/01/2022
10:00 - 16:30

Категория
Събития - български


Уважаеми колеги,

Каним Ви да се включите в третия от четирите модула на организираното от АБПП „Училище по детска психопатология“, който ще се проведе на 29. и 30. ноември, от 10:00 ч. до 16:30 ч. Темата, по която ще се работи, е „Гранични форми. Депресията при детето“.

АНОТАЦИЯ

Много са граничните форми, които съпътстват психичното съзряване и кристализирането на психичната структура. Трябва да знаем, че „хармоничното” развитие е мит и, че винаги съществува дадена степен на дисхармония: въпросът за дадено дете трябва да се формулира по следния начин: констатираната при детето дисхармония провокира ли умерено страдание, което представлява мотора на съзряващия процес или  напротив, тя достига такава степен, че блокира съзряването и води до увеличаване на вече наличната дисхармония. При първата възможност констатираната дисхармония не е съществен фактор за морбидност, какъвто се оказва във втората.

Въпросът за депресивното страдание при детето е спорен. На едно първо време, авторите са търсили депресивна семиология, близка до тази при възрастния и тъй като не са я открили, са отрекли съществуването на депресия; на едно второ време, понятия като „маскирана депресия”, „депресивен еквивалент”, реферирането към стадиите на генетична еволюция водят до едно крайно разширяване на тази диагноза.

Могат да бъдат изведени два основни пункта при депресивните процеси:

–             Значимостта на агресивните нагони с възможността за тяхната преработка и/или изказ от страна на субекта

–             Значимостта на предходни загуби и раздели при депресивното дете.

Върху тези интересни въпроси от детската психопатология ще разсъждаваме в трети модул на Училището по детска психопатология.