Училище по детска психопатология – модул 2

Училище по детска психопатология – модул 2

Дата/Час
25/11/2023 - 26/11/2023
10:00 - 16:00

Категория
Събития - български


Уважаеми колеги,

В края на месец ноември предстои провеждането на втори модул на  Училището по детска психопатология, озаглавен „Нарушения и организации от невротичен тип“, с водещи д-р Десислава Гъдева и доц. Диана Циркова.
Това е вторият от четирите планирани в програмата двудневни семинара. Те включват представяне на теоретична рамка относно детските психози, нарушенията и организациите от невротичен вид, гранични форми, депресия при детето, юношеството като завършващ етап на психичното структуриране; работа с подбрани преводни текстове; представяне на случай от практиката на водещите д-р Десислава Гъдева, доц. Диана Циркова, д-р Дидие Лорю и участниците.
Училището ще се провежда онлайн , през платформата ЗУУМ, в четири отделни модула,  както следва:

1. „Детски психози” – 28. и 29. октомври 2023 г.;

2. „Нарушения и организации с невротичен  вид” – 25. и 26. ноември 2023 г.;

3. „Гранични форми. Депресията при детето” – 09. и 10. декември 2023;

4. „Юношеството като завършващ етап на структурирането” (с консултант д-р Дидие Лорю – детски психиатър и психоаналитик) – 20. и 21. януари 2024 г.

За всеки модул се издава удостоверение за участие.

Всеки модул е със заплащане на такса в размер на 250 лв.

За членове на АБПП таксата е в размер на 200 лв.

Краен срок за регистрация и заплащане на таксата (само по банков път): до една седмица преди началото на съответния модул.

Лице за контакт: Диана Циркова, dianatsirkova@yahoo.com

ПОКАНА

ПРОГРАМА

Визитки на водещите