Литература и психоанализа: Интерпретацията

Предстоящи събития

Литература и психоанализа: Интерпретацията - първа среща

Литература и психоанализа: Интерпретацията – първа среща

Минали събития

Литература и психоанализа: Интерпретацията

Литература и психоанализа: Интерпретацията

Литература и психоанализа: интерпретация и превод

Литература и психоанализа: интерпретация и превод

Литература и психоанализа: Крайна и безкрайна анализа

Литература и психоанализа: Крайна и безкрайна анализа

Семинар „Литература и психоанализа: Интерпретацията”

Семинар „Литература и психоанализа: Интерпретацията”