Вътрешни семинари

Предстоящи събития

Изучаване на неврозата. Въпросът за хистерията и въпросите на хистерията

Минали събития

Техниката на индивидуалната психоаналитична психодрама

Четене на трудовете на Ференци

Нарцисизъм и индивидуална психоаналитична психодрама

Прочетох нещо интересно

Психопатология в латентния период

Прочетох нещо интересно

Травматизъм. Защита. Симптом. Клинични илюстрации от ИПП (индивидуална психоаналитична психодрама)

Прочетох нещо интересно

Работа по клинични случаи

Семинар с Мадлен Росел

Работата на картелите

Представяне на клинични случаи

Психодрама и психоза

Представяне на клинични случаи

Работата на картелите

Обучение в индивидуална психоаналитична психодрама (ИПП)