Обучения

Предстоящи събития

Минали събития

НАРУШЕНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО: ЛЪЖАТА, КРАЖБАТА, БЯГСТВАТА, АГРЕСИЯТА

НАРУШЕНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО: ЛЪЖАТА, КРАЖБАТА, БЯГСТВАТА, АГРЕСИЯТА

НА КАКВО НИ УЧАТ ДЕЦАТА, КОИТО НЕ НАУЧАВАТ

НА КАКВО НИ УЧАТ ДЕЦАТА, КОИТО НЕ НАУЧАВАТ

На какво ни учат децата, които не научават

На какво ни учат децата, които не научават

Специфични проблеми в работата с осиновени деца – първи модул

Специфични проблеми в работата с осиновени деца – първи модул

Специфични проблеми в работата с осиновени деца - втори модул

Специфични проблеми в работата с осиновени деца – втори модул

ПАТОГЕННИТЕ СЕМЕЙСТВА

ПАТОГЕННИТЕ СЕМЕЙСТВА

СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА - ПЪРВИ МОДУЛ

СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА – ПЪРВИ МОДУЛ

СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА - ВТОРИ МОДУЛ

СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА – ВТОРИ МОДУЛ

Екипна работа с родителите: първични интервюта и терапевтичен подход

Екипна работа с родителите: първични интервюта и терапевтичен подход